DOĞU TÜRKİSTAN AĞLAR

Şimdi dua zamanı kalksın yürekler şaha
Dilsiz şeytandan olup susulmalı mı daha
Her şey gayet aşikâr, gerek var mı izaha
Ayağa kalk Kaçkarlar dikilin dile gelin
Doğu Türkistan ağlar, yaşını sile gelin

Zalimin zulmü adi yakıyorken canımı
Ben nasıl kefereye, bağışlarım kanımı
Soysuzlar dile gelip, sorgular imanımı
Ergenekon bekliyor dağları dele gelin
Doğu Türkistan ağlar yaşını sile gelin

Eli kanlılar azdı, neredesin Mete Han
Ger yayını at oku, adını duysun cihan
Şimdi işgal altında, cirit attığın sahan
Mahmud’un yaşadığı o yüce ile gelin
Doğu Türkistan ağlar yaşını sile gelin

Nerde Oğuz boyları, kılıçları çekiniz
Köpek yiyen milleti, it darına dikiniz
Kan akan topraklara, insanlığı ekiniz
Sel olun coşa coşa, o kutlu göle gelin
Doğu Türkistan ağlar yaşını sile gelin

Tanrı Dağları yasta, kan akar ılık ılık
Al kana içer ölür Tekeste yüzen balık
İnsanlık yaşamadı, böyle aciz kabalık
Bir el var tutulacak, uzanmış ele gelin
Doğu Türkistan ağlar, yaşını sile gelin

Gök bayrak isyan eder esarete davacı
Özgürlük hakkı iken esir şimdi ne acı
Allahu Ekber diyen, olsun artık duacı
Ayrılık çözüm değil, öz bile bile gelin
Doğu Türkistan ağlar, yaşını sile gelinTemel ATA
www.kafiye.net