Kategoriler

Arşivler

Tamara Rustamova Tənha Bulud Kategoriler

Tarih 5 Tem 2023 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Taleyimə Qış Gəldi

Taleyimə Qış Gəldi Taleyimə qış gəldi, ürəyimə yağdı qar, Yağış da buz bağladı,qar ağladı buludlar, Soldu narın çiçəklər,viran qaldı bağcalar, Macal ver,dəli rüzgar, yarı yolda qalan var . Ürəyimin qulağı eşitmirsə səsini, Könül qəbul etmirsə “sevirəm” kəlməsini, Ulduzlar seyr edirsə günəşin sönməsini, Sevdanin qış fəslinə açılıbdır qapılar, Macal ver, dəli rüzgar , yarı yolda qalan […]

Tarih 5 Tem 2023 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

DERİN ACILARIM

DERİN ACILARIM Xəfif acılarım danışır,dinir, Dərin acılarım susur lal kimi. Bağlayıb qəlbimin qapılarını, Açarı gizlənib bir sual kimi. Ayları,illəri üst-üstə yığıb, Kećirdim ələkdən yaxşını,pisi. Batdı xəyanətin lil sularında, Kirləndi,məhv oldu eşqin gəmisi. Ağ paltar tez ləkə götürər axı, Ruhum sirdaş idi pak mələklərə. Yazıldı Siccinə onun günahı , Yıxıldım müqəddəs mehrabdan yerə. Dilsiz bir kədərə […]

Tarih 5 Nis 2022 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

HAKİMLƏRİN HAKİMİNƏ

Tənha Bulud….HAKİMLƏRİN HAKİMİNƏ Dərdlərimi tək-tək yazıb vərəqə, Hakimlərin Hakiminə göndərdim. Dərya dilə gəldi, qopdu qasırğa Küləklərlə göyə sovruldu dərdim. Hakimlərin Hakiminə göndərdim. Kəlmələri cənnət kimi qoxuyan, Kitabını ayə-ayə oxuyan, Sevgisindən nurlu ilmə toxuyan Duaları Göyün üzünə sərdim, Hakimlərin Hakiminə göndərdim. Millətimə tutulan divanları, Gənc yaşda ömrünə qıyan canları, İçimdə boğulan ah-fəğanları Gözü yaşlı bir buluda […]

Tarih 5 Nis 2022 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

ÇƏK GÖRÜM

ÇƏK GÖRÜM Rəssam ,çağır təbiətin ruhunu Hər gülünü ,çiçəyini çək ,görüm. Aşıq sazın kökləyəndə qəm üstə, Ruhanini, Dilqəmini çək, görüm, Bacarırsan ,ürəyimi çək, görüm! Çıçəkləri, güllü yazı çəkərsən, İpək teli , qara gözü çəkərsən, Bir sevdalı gözəl qızı çəkərsən, Təmənnasız sevməyini çək, görüm, Bacarırsan ürəyimi çək, görüm. Mat qalmışam Yaradanın səbrinə, Xitam verib bir cavanın […]

Tarih 23 Şub 2022 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Təbiətin ruhu

Təbiətin ruhu/Su çərşənbəniz mübarək olsun,ey gözəl insanlar/ Çağırıram təbiətin ruhunu, çiçəkləri, yarpaqları, otları, dağlarda maralı, düzdə ahunu , ilxı ilə yüyürüşən atları. Təbiətin zərrəsiyəm özüm də Vəhdət gördüm nur qaynağın özündə. Bal arısı çiçəklərə səbəbkar, Saf ürəklər diləklərə səbəbkar Ulu Tanrı özü mahir sənətkar. Təbiətin zərrəsiyəm özüm də Vəhdət gördüm nur qaynağın özündə. Mən duyuram […]

Tarih 1 Şub 2022 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

GƏLMİŞƏM

GƏLMİŞƏM (kim oxudusa,,bəyəndisə,hansi misranin,ya kəlmənin daha cox ürəyə toxunduğunu qeyd etsin) Rəbbim ,Səndən “neçin-nədən “sorulmaz, Sevən aşiq sevdasından yorulmaz. Bəla gəlsə cananından ,darılmaz Dərya verdin, durulmağa gəlmişəm, Dünya verdin ,barınmağa gəlmişəm. Dörd ünsürdən mayalanıb tutuldum, O cahandan bu cahana atıldım, Bəni adəm cərgəsinə qatıldım, Cism adında libasa bürünmüşəm, Yaradana qul olmağa gəlmişəm. Allahın əmrinə quldu […]

Tarih 8 Tem 2021 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Sənin rəsmini

Sənin rəsmini Sənin rəsmini çəkdim könlümün səmasina, Saydı kirpiklərini ürək döyüntülərim. Bir eşq ki,kökü dərin tarixlərdən bu yana, Nəqş etdi sirlərini ürək döyüntülərim. Nə bir gözləntisi var,nə də bir təmənnisi, Hicranı,iztirabı dərdi,həm dərmanıdır. Bu yol nura gedən yol-ruhun nicat gəmisi. Bu, eşqin zirvəsində şəhadət məqamıdir. Qəlbin hicab pərdəsi sənin aman yerindir. Qovuşunca könüllər , vəhdət […]

Tarih 8 Haz 2021 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Ürəyimin havası

Ürəyimin havası Çiskinlidir ürəyimin havası, Yağış yağır,sel tökülür üzümdən. Ürəyimin harasına qoyum ki, Damla-damla düşməyəsən gözümdən.? Küləklərdən qanad alıb uçuram, Məntiq-duyğu süzgəcindən keçirəm, Düşüncələr kölgəsindən qaçıram, Addım-addım hey sürünür izimdən. Yumruq boyda bir ürəkdə gücə bax, Dağ ovular,bilsə dərdimi,vallah Dilə gəlsə,şimşək kimi çaxacaq; Sükut etsin,təvəqqem var sözümdən. Gecə-gündüz,Ayla Günəş bizmiyik? Dilimizdə düyünlənən sözmüyük? Nağılmıyıq,yalanmıyıq,düzmüyük? Səbrim […]

Tarih 6 Haz 2021 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

ŞAİR

ŞAİR Şair xalqın güzgüsüdür,Meyarıdır, ölçüsüdür.Həqiqətin elçisidir. Neyləyim ki , gözüm görür, Dilim deyir ,əlim yazır,Nə qədər ki, Şeytan oğluİnsanlığa quyu qazır. O, Allahın ayəsidir, Yer üzündə sayəsidir,Mövcudatın qayəsidir . Ədalətin ,sədaqətinKeşiyində əsgərdir o . Yaradandan ilham alıb,Konüllərə nur səpir o. Vicdanları ləkələyən,Qəlblərə zülmət ələyən, Məhəbbəti kölgələyən Kin-küdurət aramızda Qoy salmasın nifaq bizim.Allah eşqi qəlbimizdə Yandırsın […]

Tarih 9 Nis 2021 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Allah

Allah Könlümdə sevincin qəbristanlığı,Kədərin gül açan gülüstanlığı.Zülmətin amansız hökmranlığıGörən nə vaxtadək sürəcək,Allah?! Ömür ilmə-ilmə sökülüb gedir,Ümid öz qınına çəkilib gedir,Həsrətim payıza bükülüb gedir, Taleyim yenə tor hörəcək,Allah! Buludlar Günəşi kölgələyəcək,Qaralar ağları ləkələyəcək,Zaman girdabında bəs nə vaxtadək İtlər Aya baxıb hürəcək,Allah?! Şərin üsyanı da dünya yaşında,Ölkələr,millətlər güc savaşında,Məzlumlar islanıb dərd yağışında,Bu xalq nə vaxt xoş gün […]