Kategoriler

Tamara Rustamova Tənha Bulud Kategoriler

Tarih 21 May 2020 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Vur,komandan

Vur,komandan İndi qeyrət danışmalı, dinməlidir,Murdar dığa bayraqları enməlidir!Qarı düşmən öz həddini bilməlidir!Dünyanı et başlarına dar,komandan,Vur,komandan! Qarabağda hönkürür bulaqlarımız,Gözü yolda qalıb qərib torpağımız,Erməninin bu oyunu göz dağımız.Dağıt düşmən səflərini yar,komandan,Vur ,komandan! Şəhidlərin ruhu nigarandır bu gün,Millətimin ürəyi al qandırbu gün.Aləm bilir tarixi zamandır bu gün,Bir zərbədə et düşməni xar,komandan,Vur komandan! Xain baxan gözlərini oy dığanın,Arzusunu ürəyində […]

Tarih 19 May 2020 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

MENİM PAXILLARA

MENİM PAXILLARA Mənim paxıllara yazığım gəlir,Qurd yeyir içindən çürüyüb gedir.Mənim paxıllara yazığım gəlir.Vicdani saflığa o biganədir. Mənim paxıllara yazığım gəlir,Sevinməz bir kəsin yaxşı gününə.Nəfsi onun-bunun əlində olarGöz doymaz,dünyanı sərsən önünə. Mənim paxıllara yazığım gəlirFikri-düşüncəsi tələdir ,tələ.Pisliyə sərf edər əldə fürsəti.,Bir kəlmə xoş sözü gətirməz dilə. Mənim paxıllara yazığım gəlir,Behiştin ətrini duya da bilməzÇünki mərhəmətsiz daş […]

Tarih 14 May 2020 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Nədi ki

Nədi ki Sən ki varsan ,sanıram cahi-cəlalım vardır,Könlümdə təxtinə bax,təxti-Süleyman nədi ki? Gecə-gündüz sənin eşqində vəfa heykəliyəm,Könlümün sultanısan,Misirdə sultan nədi ki? Ciyərim yansa da hicrinlə bu eşqin yoluna,Şəhid olsam yeri var,qətlimə fərman nədi ki? O əziz surətini etsə ziyarət bu gözüm,Ruhuma məlhəm odur,təbibi-loğman nədi ki? Qıymasın gərdişi-dövran mənə həsrətlə ölüm,Fərağındı Qiyamət, zəlzələ-tufan nədi ki? Mən […]

Tarih 24 Nis 2020 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Göstər öz hökmünü

Göstər öz hökmünü Səni and verirəm Haqq Mizanına,Müqəddəs ayına-Ramazanına.,Mələklər şahidi sübh azanına,Göstər öz hökmünü, göstər,İlahi!Nöqtə qoy zillətə,yetər,İlahi! Yetər məzlumların haqqı yeyildi,Ehtiyac üzündən qəddi əyildi,Kasıb xor görüldü,zəngin öyüldü.Göstər öz hökmünü göstər ,İlahi!Nöqtə qoy zillətə yetər,İlahi! Elçün ağlayanın gözü oyulur,Mərdlər diri-diri qəbrə qoyulur,Doğru danışanlar dəli sayılır.Göstər öz hökmünü,göstər ,İlahi!Nöqtə qoy zillətə,yetər,İlahi! Şərin pəncəsində Cahan boğulur,Körpələr dünyaya ruhsuz […]

Tarih 20 Nis 2020 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Sen Gece

Sen Gece Sən gecə ,mən sənin köksündə hilal….Bu zülmət gecəyə nur çiləyim ,gəl.Ulduzlar səpilsin qoy naxış-naxış,Sübhədək köksündə gecələyim gəl. Gəl səni dünyama qonaq aparım.Dil susar, duyğular danışar burda.Öz rəngi , öz dili var duyğuların,Hisslər minbir rəngdə , minbir çalarda. Başqa bir aləmdə yaşayıram mənSəni də incidir fikirli halım.Dünyanı çiynimdə daşıyıram mən,Dağılır diqqətim, uçur xəyalım. Gəl […]

Tarih 10 Nis 2020 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Aşıq olmaq istəyirəm

Aşıq olmaq istəyirəm Gəlir bülbülün avazıGülə dönüb dinləyirəm.Sən çalanda telli sazı,Aşıq olmaq istəyirəm. Ruhun çalır tellərində,Saz danışır əllərində.Bax,səhnənin bu yerindəAşıq olmaq istəyirəm. Çəkilir gözümdən duman,Alır ruhumu asiman,İlahi eşqdən yoğrulanAşıq olmaq istəyirəm. Torpaqdırmı,Günəşdirmi?Ocaqdımrı,atəşdirmi?Saz müqəddəs bir eşqirmi?Aşıq olmaq istəyirəm. Saz havası ruha qida,Vətən deyib,yanır o daŞəhid olub,gedir fədaAşıq olmaq istəyirəm. “Ruhani”də boğur qəhər,“Koroğlu”da çalır zəfər.Saz adamdan ürək […]

Tarih 4 Nis 2020 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

Qınamıram

Qınamıram Tellərimi oxşamadın,Külək,səni qınamıram.Gözlərimdə yaş qoymadın,Ürək,səni qınamıram Yaz yağışı-ümid payım,Bu ümidə yox harayım.Qələm yazıb, qələm sayıb,Fələk,səni qınamıram. Əlim boş oldu,güldülər,Məni min yerə böldülərŞeytanı Tanrı bildilər,Mələk,səni qınamıram. Var üstündə qan tökülür,Kasıb koması sökülürBərəkət ərşə çəkilir,Çörək,səni qınamıram. Dünya mərdə məzar olurDüz sözə divan qurulurZərbə arxadan vurulur,Kürək,səni qınamıram. Məndən xərc istəyir ölümTək canımda minbir zülümXəlbirlənib elim-günümƏlək,səni qlnamıram. Bizdən […]

Tarih 3 Nis 2020 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

ÇƏK GÖRÜM

ÇƏK GÖRÜM Rəssam ,çağır təbiətin ruhunuHər gülünü ,çiçəyini çək ,görüm.Aşıq sazın kökləyəndə qəm üstə,Ruhanini, Dilqəmini çək, görüm,Bacarırsan ,ürəyimi çək, görüm! Çıçəkləri, güllü yazı çəkərsən,İpək teli , qara gözü çəkərsən,Bir sevdalı gözəl qızı çəkərsən,Təmənnasız sevməyini çək, görüm,Bacarırsan ürəyimi çək, görüm. Mat qalmışam Yaradanın səbrinə,Xitam verib bir cavanın ömrünə,Şəhid atasının övlad qəbrinəÇöküb ,ağı deməyini çək, görüm,Bacarırsan ürəyimi […]

Tarih 2 Nis 2020 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

DERTLERİMİ

DERTLERİMİ Dərdlərimi tək-tək yazıb vərəqə,Hakimlərin Hakiminə göndərdim.Dərya dilə gəldi, qopdu qasırğaKüləklərlə göyə sovruldu dərdim.Hakimlərin Hakiminə göndərdim. Kəlmələri cənnət kimi qoxuyan,Kitabını ayə-ayə oxuyan,Sevgisindən nurlu ilmə toxuyanDuaları Göyün üzünə sərdim,Hakimlərin Hakiminə göndərdim. Millətimə tutulan divanları,Gənc yaşda ömrünə qıyan canları,İçimdə boğulan ah-fəğanlarıGözü yaşlı bir buluda döndərdim,Hakimlərin Hakiminə göndərdim Dərin quyularda ilişib qalan,Gümanlarda itən ,azıb yorulan,Zülmün girdabında qanadsız qalanÜmidimə […]

Tarih 23 Mar 2020 Kategori: Tamara Rustamova Tənha Bulud

ÖRPƏYİM

ÖRPƏYİM Nənəmin güllü yaylığı,Saçaqlı -telli yaylığı,Müqəddəs ismət mənbəyi—-Azərbaycanlı örpəyi. Qırmızı şal , ilmə şal,Saçaqlı şal, tirmə şal.Biz səni itirsək də,Sən bizi itirmə ,şal! Qədimlərdən qədimsən,Ululardan da ulu.Sən həmişə mənimsən,Kələğayım noxudu. Səndən necə əl çəkim,Ay ismətli örpəyim?Muzeyəmi həbs edimBu qeyrətli örpəyi? Eşqimi ,amalımıƏqidəmi , andımıDəyişimmi ,atımmı?Öz-özümə sözümü,Allah ilə əhdimiBu dünyaya satımmı? Səni necə qoruyum,Səni necə hifz […]