Sınav üstüne sınavlarda perişanlık çekerim.
Gah terlerim, gah gülerim.
Ağzımı açıp çıkamam salondan.
Hocaya itiraz edemem;