MAĞFİRET NEDİR? Allahütealâ’nın mağfiret etmesi demek, kişinin günahlarını, kişinin talebi üzerine Allah’ın affetmesi; devrin imamının talebi üzerine de bir defa daha affetmesi demektir. Mağfiret Nebi Resuller olan asıl devrin imamlarına tabiiyet anında gerçekleşince şefaat, tabiiyet Veli Resuller olan vekil devrin imamlarına yapılınca gerçekleşince himmettir. Her ikisi de mağfireti yani günahların sevaba çevrilmesi demek olan şefaati […]