AZ ÖNCƏ ÇOX SEVDİYİM BİR XANIMIN MƏNƏ YAZDIĞI
BİR YORUM QƏLBİMİ ÇOX KÖVRƏTDİ!(mən zatən çox kövrək biriyəm)
ONUN BU DUYĞULARI MƏNİ AİLƏ ,HƏYAT YOLDAŞI ANLAMINDA
BUNLARI TÖVSİYYƏ ETMƏYƏ VADAR ETDİ!