SARSILMAZ  DOSTLUĞUN   QƏLƏBƏSİ Uzun   illərdən   bəri   davam   edən,  Azərbaycan-Türkiyə   qardaşlığı   tarixin   hər  dönəmində  özünü  doğrultmaqla, Ulu  Öndər   Heydər   Əliyevin  təbirincə  desək: ,, İki  dövlət,  bir  millət”   birliyinin   sarsılmazlığını   özündə  ehtiva  etmişdir. Bir   əsr  bundan   qabaq    Azərbaycanda   baş   vermiş  siyasi  gərginliyin  yenidən   təkrarlandığı  bir   dövrdə,  44  günlük   Vətən  müharibəsinin  başlandığı  ərəfədə   qardaş   Türkiyənin  Azərbaycanın  yanında  […]