Kategoriler

Filiz Kalkışım Çolak Kategoriler

Tarih 31 Tem 2019 Kategori: Filiz Kalkışım Çolak

Gençlerin Psikoljik Sorunları ve Sebepleri

İnsan yaşantısının en inişli çıkışlı ancak en güzel dönemidir gençlik .Kimdir genç ?Ne gibi psikolojik sorunlarla mücadele eder , mücadelesinde evebynlere düşen görevler nelerdir ?Ne gibi önlemler alınmalı ,fizyolojik ve psikolojik belirtileri nelerdir:Şimdi psiko- sosyo incelememizde ele alacağımız bu konuya kısaca değinmeye çalışalım.Ülkemizde nüfusun %50 ‘sini kapsayan 15, 25 yaş arası döneme , gençlik dönemi denir.Bu dönemde en çok rastlanılan sorunlar arasında gençlerin ,eroin ,extacy ,bonzai ,esrar

Tarih 20 Haz 2019 Kategori: Filiz Kalkışım Çolak

Kötü Yaşam Koşulları Ölümler …

Kötü yaşam koşulları ve yetersiz besleneme sebebiyle ülkemizde sadece yılda 5000, 5 yaş ve altı bebeğin öldüğü yapılan araştırmalarla netlik kazanmıştır.Son on yılda yapılan araştırmalar gösteriyor ki !Ülkemizde gerçekleşen bu vahim vakaların , doğduğu topraklardan, işsizlik ve geçim sebebiyle büyük şehirlere dolayısıyla kentleşmenin yoğun olduğu bölgelere yapılan göç artışı neticesinde; yaşam mücadelesi veren ailelerin çocukları olduğu görülmektedir.

Tarih 20 Haz 2019 Kategori: Filiz Kalkışım Çolak

Cinsel İstismar ve Pedofili

Suç;tarihi süreçler incelendiğinde kişilerin kendilerini ailelerini sevdiklerini çocuklarını korumak amacıyla geliştirdikleri yöntemlerdir.O halde kişinin vücut bütünlüğü( psiko-fizyo-sosyo )sağlığını tehtit eden ihlal eden her türlü davranışa suç denir.Suçun sebeplerini İncelediğimizde kişilerin ,sosyo ekonomik çevresi, göç ,yaşantı şekli, maddi durumu , eğitimi ,pornoya olan ilgisinin cinsel istismar isteğini tetiklediği yapılan araştırmalarla netlik kazanmaktadır. Freud’a göre çocuk cinsel