Kategoriler

Filiz Kalkışım Çolak Kategoriler

Tarih 6 Eki 2019 Kategori: Filiz Kalkışım Çolak

Otizm Sendromu Belirtileri ve Türleri

Otizm spektrum bozukluğu yani nero-gelişimsel ya da psikolojik bozukluk olarak tanımlanmaktadır.Otizm sebebi net olarak bulunamamakla birlikte kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Ancak genel yargı şudur ki otizm beyin yapısını veya işlevini etkileyen bir takım sinir sorunlarından kaynaklanmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu bu sebeple 3 grupta incelenirken RettSendromu , Dezignatif Sendrom da otizm disiplini altında incelenen diğer otizm türleridendir. Halk arasında hepsi otizm olarak bilinsede otizm kategorilere ayrılmaktadır. Otizm disiplini altında incelenen spektrum bozukluğu türleriyse;

Tarih 4 Eki 2019 Kategori: Filiz Kalkışım Çolak

Boşanma ve Çocuk

Boşanma süreci içinde yaşanan gerginlikler ve çatışmalar, çocuğun içe kapanmasına, anne-babası tarafından sevilmediğini düşünmesine, gerginliklerin sorumlusu olarak kendisini görmesine neden olur. Bu sürecin boşanmayla sonuçlanmasıyla birlikte çocuğun, bu düşüncelerinde haklı olduğunun göstergesi olarak ortaya çıkar ve çocukta yoğun suçluluk duygusuna yol açar.”Boşanmış ailelerin çocuklarında sıklıkla konsantrasyon güçlüğü, ağlama krizleri, öfke nöbetleri, içe kapanma, okul başarısında düşüş kendini gösterirken; boşanma sebebini kendisinde

Ülkemizde yapılan Sosyolojik araştırmalar gösteriyor ki ensest ilişki oranlarında çok ciddi bir artışla bu oranın(%40),olduğu olduğu görülmektedir.En son 2006 verileri temel kaynak olarak alınmaktaydı.Dolayısıyla ülke genelinde çaplı bir Sosyolojik araştırmanın yapılaması için biz Sosyologlar devletin desteği olmaksızın bu araştırmaları yapmamız herşeyden önce kendi hayat güvencemiz bakımından ciddi tehtit oluşturmaktaydıAncak devletin yasal desteğiyle

Tarih 31 Tem 2019 Kategori: Filiz Kalkışım Çolak

Gençlerin Psikoljik Sorunları ve Sebepleri

İnsan yaşantısının en inişli çıkışlı ancak en güzel dönemidir gençlik .Kimdir genç ?Ne gibi psikolojik sorunlarla mücadele eder , mücadelesinde evebynlere düşen görevler nelerdir ?Ne gibi önlemler alınmalı ,fizyolojik ve psikolojik belirtileri nelerdir:Şimdi psiko- sosyo incelememizde ele alacağımız bu konuya kısaca değinmeye çalışalım.Ülkemizde nüfusun %50 ‘sini kapsayan 15, 25 yaş arası döneme , gençlik dönemi denir.Bu dönemde en çok rastlanılan sorunlar arasında gençlerin ,eroin ,extacy ,bonzai ,esrar

Tarih 20 Haz 2019 Kategori: Filiz Kalkışım Çolak

Kötü Yaşam Koşulları Ölümler …

Kötü yaşam koşulları ve yetersiz besleneme sebebiyle ülkemizde sadece yılda 5000, 5 yaş ve altı bebeğin öldüğü yapılan araştırmalarla netlik kazanmıştır.Son on yılda yapılan araştırmalar gösteriyor ki !Ülkemizde gerçekleşen bu vahim vakaların , doğduğu topraklardan, işsizlik ve geçim sebebiyle büyük şehirlere dolayısıyla kentleşmenin yoğun olduğu bölgelere yapılan göç artışı neticesinde; yaşam mücadelesi veren ailelerin çocukları olduğu görülmektedir.

Tarih 20 Haz 2019 Kategori: Filiz Kalkışım Çolak

Cinsel İstismar ve Pedofili

Suç;tarihi süreçler incelendiğinde kişilerin kendilerini ailelerini sevdiklerini çocuklarını korumak amacıyla geliştirdikleri yöntemlerdir.O halde kişinin vücut bütünlüğü( psiko-fizyo-sosyo )sağlığını tehtit eden ihlal eden her türlü davranışa suç denir.Suçun sebeplerini İncelediğimizde kişilerin ,sosyo ekonomik çevresi, göç ,yaşantı şekli, maddi durumu , eğitimi ,pornoya olan ilgisinin cinsel istismar isteğini tetiklediği yapılan araştırmalarla netlik kazanmaktadır. Freud’a göre çocuk cinsel