Ne vakit seni düşünsem
Yaralı bir serçe havalanır göğsümden
Gecede bahar kokulu bir nisan
Mevsimin davetine icabette zorlanır insan
Ay kırığı hüzünlerdir baharı geçersiz kıla