Kategoriler

Arşivler

Fəridə Köçərli İbrahimova Kategoriler

Tarih 6 Ağu 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Yenə qonagım oı

25 iyul anamı itirdiyim gün(( Ölümündən əvvəl bir ay qonağım oldu… Yenə qonagım oı Yatagın evindən qəbirə köçmüş İzlərin silinib,çıragın sönmüş, Sözlərin hikmətli məsələ dönmüş. Nurani çöhrəndən mən heç doymadım Yenə qonagım ol,gəl qurban olum. Uşaq tək kövrəlib,dolurdun hərdən Gizlin aglayırdın,nədənsə məndən, Guya ki, razıydın öz taleyindən. Qıyma bulud kimi boşalım,dolum Yenə qonagım ol,gəl qurban […]

Tarih 6 Ağu 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Misrama, dəyməyən adam

Hər şeir müəllifinin taleyi deyi. Misrama, dəyməyən adam Ağlımdan sökdükcə,töküldün getdin, Bircəcə misrama, dəyməyən adam. Közərən ocaga sən kül ələdin… Mən daha ruhuna,cisminə yadam, Bircəcə misrama, dəyməyən adam . Şeirlər qoşduqca şəninə sənin, Demə enirmişəm təninə* sənin. Gendən dözmədikcə qəhrinə sənin Duymadın yaşını yandıran odam, Bircəcə misrama, dəyməyən adam. Özünü özümə qədər bilirdim, Hər yalan […]

Tarih 6 Ağu 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Nələr çəkir

Dəyərli yazarıımz Rəna Abdullayeva xanımın şerimə yazdığı rəyinə bədahətən bu şeir yazıldı. Nələr çəkir Nə var çırtaçırtla yanıb sönməyə, Kül altda qalan köz gör nələr çəkir. Peşmanlıq çəksə də közərən ocaq Qara tüstüsündə ümidlər əkir. Kül alt(ın)da qalan köz gör nələr çəkir. Əsas məqsəd varsa,arzular bəlli, Nə fərqi yüz yaşın,yada ki əlli? Bəhlula*,Məcnuna dedilər dəli. […]

Tarih 3 Tem 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Yurdu viran atam

Bu görüntü böyük evimizdən, bağlı,bagatlı həyətimizdən qalan nişanədir. Agır və dəyərli videoya görə Cənnət Zamanova və Sərdar bəyə nə qədər təşəkkür etsəm yenə azdır. Yurdu viran atam Hələ cavan ikən bu dag qoynunda, Özümə yurd saldım, deyirdi atam. Yetim böyüsək də qalmadıq darda, (Anam tarlalarda,xalça,hanaynan…) Qabar əllərinə kömək yaradan… Özümə yurd saldım, deyirdi atam. Baxıram […]

Tarih 26 May 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Güvəndiyim…

17.05.22 Güvəndiyim… Güvənməmək öyrətdin sən, Güvəndiyim,dost adamı. Dar günümü seyr etdin sən, Şad günümün, “tost” adamı. Güvəndiyim, dost adamı. Xeyrin üçün tapıb hərif, Boşboşuna etdin tərif, Körpü sözü sənə heyif, Çoxlarına”most”adamı, Güvəndiym dost adamı. Xeyrin üçün düzdən keçdin. Yüz həyalı üzdən keçdin. Bir nəfinə yüzdən keçdin, Nəfsin qoydu mat adamı, Güvəndiyim,dost adamı. Nə toyluq, nə […]

Tarih 26 May 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Yorganın düyünü ürəkdə yagdı

Yorganın düyünü ürəkdə yagdı   Kələfsiz xatirəm ata evimdə, Dağların arası dag kəndimizdə. Bicarəyəm,çarəm ata evimdə. Aldım ürəyimdən dağ,kəndimizdə.              Bulud düyünlənib,leysan tökəndə, El dagdan arana enib köçəndə, Otayda, Çatımda, Nəbi uçanda,* Gəl göy qurşagına bax kəndimizdə. Bakirə duyğular,şöləli gözlər, Qəlbindən keçənə baxmadan gözlər, Gecə yuxusunda gizlin əzizlər. Olub əsil sevgi çox kəndimizdə. Xatirə anama […]

Tarih 26 May 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Necə küsməsin

Hörmətli şairimiz Mirəli Məmmədin yazdıgı”Elə bil inciyib küsübdü bizdən, Dumana bürünüb başı dagların”şeirindən təsirlərək yazdım. Necə küsməsin Bəs necə inciyib necə küsməsin? Gör nələr çəkibdir başı dağların. Allaha yalvarram bir az da dözsün, Necə qədrin bilər naşl dağların? Lalələr nalədən saçını yoldu, Əsir məzarlarda ruhlar şad oldu. İgid qanlarıyla torpaq yuyuldu, Şəhid heykəlidir daşı dagların. […]

Tarih 17 Nis 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

İlk və son

İlk və son 15.04.22 O vaxtı ilk sevgi təklifin mənə Açdığın zamanın soragındayam. İlk görüş xəyalən apardı yenə, Hər bahar Cüllərin mən bagındayam… Yadında?ağaclar boya boydular, Ürkək duruşuma hayanıydılar, Elə bil quşlar da bəyanıydılar. Xəyalən utancaq o çagımdayam. Etibar, vəfanı daglardan aldım, Sevsəm də yeddi il sınaga saldım, Daş armud olsan da,sonda ballandın)) Onunçün solunda,həm […]

Tarih 11 Nis 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Kəmkəsir

Kəmkəsir 10.04.22 Gözümün yaşıyla nələr etmədim… Demə sulamışam bitməyən yeri. Çan verdim canımdan kama yetmədim. “Cənnət”bildim bülbül ötməyən yeri. Xeyir yetirməmiş şərini gördüm. Şirini daddırıb, acını dərdim . Yarama məlhəmtək şerini sərdim, Göynətdi onun da, örtməyən yeri. Yaxşını uc-uca hey calasam da, Pisini içimdə mən qalasam da, Doymaqçün qaşığı çox yalasam da, Qaldı kəmkəsirin yetməyən […]

Tarih 9 Nis 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Daş olasan

Daş olasan Bir balaca bərk olasan Soyuqqanlı daş olasan… Qaranquşlar qayıtmalı, Güllər çoxdan açılmalı Yaz soraqlı səmənilər Niyə sonda tullanmalı? Boşuna baş yormamalı… “Xətrin” üçün ad alasan; Zəmanəylə ayaqlaşıb, Filankəslə salamlaşıb Qaraya ag boyayasan… Yalana bel baglayasan. Gəl olma sən, coxda zərif Lap yalannan eylə tərif; Pisliyirlər ? pis deginən . Şor deyirlər?                  bal […]