Kategoriler

Fəridə Köçərli İbrahimova Kategoriler

Tarih 6 Ağu 2020 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Torpaq xayinləri dogmayır, qusur

Torpaq xayinləri dogmayır, qusur -Əcdadım torpaqdır- öyünür insan,Torpaq çox insanı dogmayır, qusur.Gildən Adəm isə, Allahdan inam,Ötüb qərinələr, çoxalıb qüsur…Torpaq çox insanı dogmayır, qusur. ,,İcazəsiz almalar” laga qoyulur,Mələy körpələrin diri soyulur.Su əvəz lalələr qandan doyulur,Dünya cəhənnəmə, ,,bizimki”susur,Torpaq xayinləri dogmayır, qusur. Hardadır Xocalım? yox Qarabagım,Dag boyda yüklənib qəlbimdə dagım,Susur haqsızlıga solum, həm sagım.Xaçlar it qısqırıb, kənardan pusur…Torpaq […]

Tarih 5 Ağu 2020 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Axı nə biləsən

Yorulmuşam yorulmaqdan… Axı nə biləsən Axı nə biləsən yorulmaq nədir;Ruhu sıxılanlar görməmisənsə.Bilmərsən ürəkdən sarsılmaq nədirŞirin əkib, acı dərməmisənsə. Axı nə biləsən yorulmaq nədir;Güllü xəyallarla yatmamısansa.Sevinci gizlədib, deyiblər qəmdir…,Qismətlə barışıb, atmamısansa. Axı nə biləsən yorulmaq nədir;Hər il dərd kələfi sən çözləməsən.Araya sədd çəkən ,,dagları” bir-bir,Yuxunda fəth edib, yol düzləməsən. Axı nə biləsən yorulmaq nədir;Su agun olmasa,yeməyin […]

Tarih 20 Tem 2020 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Qərənfillər solmayacaq

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Ordumuzun köməyi olsun! Qərənfillər solmayacaq Ox yayından çıxıb, qardaş,Dözüm bəsdir, səbir bəsdir.Qarabagçün olsun savaş,Düşmənlərin dizin əsdir… Otuz ildir gözlədikcə ,Biz düşmənə şirə verdik,Əyriləri düzlədikcə,Düzləri də, şərə verdik… Təsəllimiz olmayacaq…Qan axmasa qələbəylə…Qərənfillər solmayacaq,Bütöv torpaq tələbiylə. Fəridə Köçərli İbrahimova14.iyul.2020.www.kafiye.net

Tarih 20 Tem 2020 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Cihad et

Cihad et Hələ uşaq idim, itən atımız,Sanki evimizə bir yas salmışdı.Yurdunda hörmətli olan atamız,Hamıdan küskün tək yalqız qalmışdı. -Qada-balan olsun, üzülmə, oglum,Bilsək də kişinin ad-sanıdır at,Nənəmin sözünə atam çox yorgun:-Ondansa de, mənə, kişiliyi at. “Tapmasam, boş qalsın papax”mərciylə,Aylarla aradı, ogrunu tapdı.Bir at əvəzinə on at xərciylə,Papagın düz qoyub töhməti atdı. Susduq otuz ili, dözdük sərasər,Papaq […]

Tarih 13 Tem 2020 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

O gecə

O gecə Ay da bədirlənib, işıq saçırdı,Səhərin gəlişin duymadı gecə.Mürgüsüz gözünü zorla açırdı…Qısqandı, vaxtını qıymadı gecə,Səhərin gəlişin duymadı gecə. Ulduzlar həyandı zülmət otaga,Saça sıgal çəkir, yer yox daraga.Bu gecə heç nəyə yoxdu qadaga…Özü də məst olub, doymadı gecə,Səhərin gəlişin duymadı gecə. Ulduzlar dagıldı, gecə tək qaldı,Vüsaldan elə bil səssiz kam aldı…Ay da öz eşqiylə xayala […]

Tarih 7 Tem 2020 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Dərd yükü

Dərd yükü Dünyaya gəlməmiş bir qəm mələyi,Anamın bətnində dərdlə yüklədi.Qınadım, qınama dedi, Fələyi.Səbr et, deyərək, tez bələklədi… Söz dedim sözlərdən heç seçilmədi,Layiqli ölçüylə düz biçilmədi,Şərbətim zəhər tək çox içilmədi,Müntəzər ürəyim, əmri bəklədi… Bəxtimsə əzəldən oldugu kimi,Açılmamış qönçə soldugu kimi…Təkcə ilk məhəbbət qalldıgı kimi,Yaşatdı,yıxmadı, məni dikəltdi. Fəridə nə vaxtsa ürəkdən gülüb,Lalə tək yarasın naxışı bilib…Həsrəti gecələr […]

Tarih 3 Tem 2020 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Baga yarpagı ya quzu qulaq

Baga yarpagı ya quzu qulaq Özün də bilirsən, heç də fərq etməz,Sənə baga yarpaq, ya quzuqulaq…Nə fərqi, bülbüllər ötər, ya ötməz…Bagçada qızılgül , ya bitsə alaq,Sənə baga yarpaq ya quzuqulaq… Qeyrəti, isməti gözəl olsa da,Çoxundan seçilən özəl olsa da,Həyatda son sevgin, əzəl olsa da,Fərq qoymursan qarpız,ya da balqabaq.Sənə baga yarpaq,ya quzuqulaq… Həyatı beş günlük bildin […]

Tarih 29 Haz 2020 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Qopardın getdin

Qopardın getdin Onsuzda inamım lap üzülmüşdü,Olan–qalanımı qopardın getdin.Şübhə, tərəddüdlər məni üzmüşdü,Öyünə bilərsən, ,,otardın” getdin.Olan–qalanımı qopardın, getdin. Yalanı toplayıb böyük dag etdin,Adımı hər dəfə ora tag etdin,Göyərən arzumu xəzan bag etdin,Ruhunu ruhuma qatardın, getdin,Olan–qalanımı qopardın, getdin. Ürəyi təmizin diləyi təmiz,Qəlbin təmizdirsə, gözəldir bəniz.Zərrə xəyanəti yuyammaz dəniz…Bütün sevincimi apardın, getdin.Olan–qalanımı qopardın, getdin. Fəridə uysa da and–amanına,Heç vaxt […]

Tarih 25 Haz 2020 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Yenə qonagım o…

25 iyul…Anamın dünyasın dəyişən gün… Ölümündən bir ay əvvəl bizə qonaq gəlmişdi…Narahatıydı… Yeddi il əvvəl elədiyi vəsiyyətinə əməl edə bilmədim; nə atamın məzarına qovuşdura, nə də bircə ovuc torpaq məzarına səpə bilmədim.Yeni şeir yazmadım,nə yazım?!Yazım əli-qolu baglı gəzirik hələ də, üstəlik Qarabaga olan ümid də yox oldu… Yenə qonagım o… Yatagın evindən qəbirə köçmüşİzlərin silinib, […]

Tarih 24 Haz 2020 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Axı həqiqətlər yalansız olur…

Axı həqiqətlər yalansız olur… Dünyanın malından doymayan insan,Allah dərgahında gumansız olur.Güvən axirətə,haqq dünyasına,Axı həqiqətlər yalansız olur. Bər- bəzək xoşlamır hüsnü gözəlin,Halallıq elçisi olub , göz əlin.Sonun gözəl olsun,keçdi əzəlinÜrəkdə gözəllik limansız olur. Vətənim yarımçıq,hamıya bəlli,İgidlər yetişir , xalqa təsəlli.Yapışma kürsüdən,qoca,beş əlli!Xalqın intiqamı amansız olur. Könül ,nə danışır,nə də dinirsən,Haqsızlıq görəndə daim sinirsən.Fəridə , sən özün […]