Bir bacım mənə sevgi ilə döyünən ürək arzuladı. Sevgi, nədur bu adını sevgi qoyduğumuzun?
Məgər bu ürək bomboş,. səssiz-izsiz bir çöl-biyabandırmı? Dünyanın hər cür mohnətinə rəğmən ,onu bürüən yamyaşıl rəngin sehrinə düşüb təbiətin səsini dinlərkən titrəyən bu ürək sevgisizdirmi? Dərdli-dərdli inləyən könüllərə məlhəm olmaqçün çırpınan ,bütün varlığın xerinə karvan-karvan dualarını sevginin əsl qaynağı, mənbəy olan o ulu gərgaha yollayan bir ürək sevgidən məhrum sayılarmı?