Kategoriler

Tamara Rustamova Kategoriler

Tarih 7 Ara 2019 Kategori: Tamara Rustamova

İlahi zamanlama

İlahi zamanlamaBəzən həyatımızda sanki bir “pauza “yaranır.Həyat durdu sanırıq.Bu-ilahi zamanlamadır.Allaha güvən və təslim ol.Əslində hər şey olmalı olduğu yerdə ,olması gərəkdiyi kimidir.Çünki bu kainatın Yaradıcı gücü hər bir yaratdığını mükəmməl şəkildə yaratdığı kimi,hər bir incə detalı da hesaba almışdır.Biz bir şeyin olmasını istədikdə öncə onu xəyalımızda canlandırır,sonra düşüncəmizin süzgəcindən keçirir, daha sonra onu həyata keçirməyin […]

Tarih 14 Nis 2017 Kategori: Tamara Rustamova

Ürek Arzuladı

Bir bacım mənə sevgi ilə döyünən ürək arzuladı. Sevgi, nədur bu adını sevgi qoyduğumuzun?
Məgər bu ürək bomboş,. səssiz-izsiz bir çöl-biyabandırmı? Dünyanın hər cür mohnətinə rəğmən ,onu bürüən yamyaşıl rəngin sehrinə düşüb təbiətin səsini dinlərkən titrəyən bu ürək sevgisizdirmi? Dərdli-dərdli inləyən könüllərə məlhəm olmaqçün çırpınan ,bütün varlığın xerinə karvan-karvan dualarını sevginin əsl qaynağı, mənbəy olan o ulu gərgaha yollayan bir ürək sevgidən məhrum sayılarmı?