Kategoriler

Arşivler

Mayıs, 2022 için Arşiv

Tarih 26 May 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Güvəndiyim…

Tarih 26 May 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Yorganın düyünü ürəkdə yagdı

Tarih 26 May 2022 Kategori: Fəridə Köçərli İbrahimova

Necə küsməsin

Tarih 26 May 2022 Kategori: Şəfaqət Cavanşirzadə

5 Sakit savaş

Tarih 26 May 2022 Kategori: Şəfaqət Cavanşirzadə

4. Sakit savaş

Tarih 26 May 2022 Kategori: Elmaya Cabbarova

Ruhum incədən, incə

Tarih 26 May 2022 Kategori: Elmaya Cabbarova

Yazılarımın səsi

Tarih 26 May 2022 Kategori: Elmaya Cabbarova

T a b l o

Tarih 25 May 2022 Kategori: Hüseyin DURMUŞ

DİKKAT DİKKAT, ARANIYOR!!!!!