Yıllar bir su gibi geçmekte
Saçaklarda hala kılıç gibi buzlar sarkmaktayıdı.bir türlü ısınmamıştı havalar.
Zehmeri ayazları bıçkın gibi kesmekteydi genç delikanlının suratını.
ya yüreği!!!!