Ey dost,
Dosttan gelen mektuba bîgâne kalıp hevâsının peşinde ömür tüketen, yolun sonu görününce de ‘’ hafızâ-i beşer nisyân ile mâlüldür ’’ zırhına bürünen bu bî-vefânın ‘’ Ey dost ’’ diye hitap etmesini hoş göreceğini umarak; üstüne andlar içtiğin zamanlardan bir zamanın kıyısından yazıyorum sana; üstüne andlar içtiğin zamanlar içre yâd etmek için seni …