Kategoriler

Mubariz Hüseyn Kategoriler

Tarih 26 Kas 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÖZÜNƏ MƏSLƏHƏT

ÖZÜNƏ MƏSLƏHƏT İradənlə can qoruyan səddi, hör. Hər zərbəyə dözüb, mətin dayansın. Əqlə güvən, düşüncədə uzaq gör, İnamın səsləyən bəxtin, oyansın. Ağız açsan, etibarlı üstə get, Nanəcibi anıb, yada gətirmə. Bacarırsan hər işini özün et, Özgəsinin minnətini götürmə. Etdiyinə, geyindirib min donu, Peşiman tək gəlsə əgər üstünə. Sirri verib hazırlama sən onu, Güc toplayıb duracaqdır […]

Tarih 24 Eki 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

EŞQ GƏLƏRMİŞ ÖMRÜN BÜTÜN ÇAĞINDA

Səma kimi, ayna üzlü gözəldə,
Şəfəq saçan gün ziyasi, teldimi?
Zülmət olub hər yayılan söz, eldə
Yoxsa, bu gün bəxtimə nur gəldimi?

Tarih 12 Eki 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÖZÜNÜ DƏYİŞ

Odlu ehtirasın, soyuq əməlin,
Tufan yaradaraq, qarşımdan əsdi.
İzindən çıxaraq yol kəsən qəlbin,
Aramla getməyib niyə tələsdi?

Tarih 6 Eki 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ATA ƏMANƏTİ ANA İTİRDİM.

Sancını, sandım ki, üzdə gülüşdü.
Göylərə yalvardım, canı gəlişdi.
Təngiyən nəfəsi, qəmə ilişdi
Çatmaz oldum, ha öşümü yetirdim.
Ata əmanıti ana itirdim.

Tarih 5 Eki 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÜCA TUTAQ, MÜƏLLİMƏ HÖRMƏTİ

Aqil kəsə, hamı müəllim deyib,
Önündə sultan, şah təzim eyləyib,
Hətta, özü öyrədənə baş əyib
Gəl qoruyaq, unudulan adəti.
Uca tutaq, müəllimə hörməti

Tarih 30 Eyl 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÖMÜR, GƏL ƏVVƏLƏ QAYIDAQ

Dedim: – ömür, gəl əvvələ qayıdaq,
Ağ saçlarım inciyərək, dur dedi.
Arzu qanadında solan hər budaq,
Cərgəmizi sən yenidən qur dedi.

Tarih 7 Haz 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

YADA YANMAMAĞA ÜRƏK QOYMADI

Çox təkid eyləmə yardımın üçün,
Elə bilər böyük umacağın var.
Soyuqqanlı olub, başqa yol seçin
Düşünməsin yəqin alacağın var.

Tarih 18 May 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

QÜRBƏTDƏ CAN ƏRİYƏR

Ala bilməzsən ələ
Qürbətdə can əriyər.
Dönüb, tükənməz ilə
Üstünə an yeriyər.

Tarih 16 May 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

XƏYAL SEVİNCƏK DÖNÜR

Könül, sanma izində
Arzuların sürünür.
Təbəssümlü üzündə
Məhəbbətin görünür.

Tarih 15 May 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

BİR OCAQ DA, KAŞ OLMASIN BƏLƏKSİZ

Xaliq sizi xəlq edərsə dünyaya,
Dağılan ev, abadlaşan yurd olar.
İnanmıram istəklərdən can doya
Verdiyiniz sevinc, arzu – kam olar.