Kategoriler

Mubariz Hüseyn Kategoriler

Tarih 25 Mar 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

BƏXTİNİ QƏM ÇAĞIRDI

BƏXTİNİ QƏM ÇAĞIRDI (Bacısının ölümünə üzülən, həyat yoldaşıma təsəlli) Sızladaraq ürəkləri göynədənBu əzabın, iztirabı ağırdı.Dönməz olub, vaxtsız getdi can əldənHey qaçdısa, bəxtini qəm çağırdı. Təsəlliyə acizdi hər deyilən,Nakam gedən, bacı – qardaş üzəndi.Nalə çəkib olma, qəddi əyilənSəbr et gülüm, insan dərdə dözəndi. Hücum edən qəm qolunu kəs, üz sən!Hər əzaba sinə gərən mərd olar.Qüssə gülər, […]

Tarih 3 Mar 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

HEÇ GÖRMƏDİK SEVİNCİ ÇOX, QƏMİ AZ

HEÇ GÖRMƏDİK SEVİNCİ ÇOX, QƏMİ AZ Şimşək çaxdı, yağış yağdı, yer udduƏtrafımız oldu cəngi meydanı.Ləçəkləri vaxtsız, tufan qurutduDünya toran verdi, qaçdı sübh danı. Dərilmədi arzu barı, bəhəriErkən yetişərək dərd nübar olduƏziyyətlər verdi tale qəhəriBəxt payımız bahar yağan, qar oldu. Bağ qurudu, lək də ləkə bağladı,Gül – çiçəyin ömrü oldu namuraz.Meydan açdı bayquş, bülbül ağladı.Heç görmədik […]

Tarih 9 Şub 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

YAŞAMAQ OLMUR

YAŞAMAQ OLMUR Elə zəmanəyə gəlib düşmüşük,Arzular yükünü daşımaq olmur.Zaman dırnaqların eşib gözünü,Geyişən yeri də, qaşımaq olmur. Bəxtimə hər düşən payı kəm yedim,Belə zəmanədən daha nə güdüm.Əxlaqsız bir qadın, ərini gördümSöylədi:- güc gəlib boşamaq olmur. Görürsən bir gündə, min qəlbə dəyən,O dərddir, günbəgün qəddimi əyən.Kef çəkir, özgənin payını yeyən.Elə birisinə oxşamaq olmur. Bəlkə də, doğrudan dünya […]

Tarih 26 Oca 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

A DAĞLAR

A DAĞLAR Boz qurdların oylağında nədəndir?İndi, çaqqal meydan açıb a dağlar.Saxsağanlar bağda şahlıq edəndirBir vaxt burda bülbül uçub, a dağlar. Ot bitibdi cığırına, izinə,Sükut düşüb yaylağına, düzünə,Torpaq çəkib ərənləri özünəCavanların yurddan qaçıb, a dağlar. Xəyallarda anır səni, hər gedən.İntizarla, biz olmuşuq hərb edən.Ürəyimə qəm vurduğu zərbədənGözlərimdən, alov saçıb a dağlar. Gəlməyəydin siyasətin oynuna,Sarılaydı binələrin boynuna.Kaş, […]

Tarih 26 Oca 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

DÜNYA DÜNƏNİMDƏ NECƏ, GÖZƏLMİŞ

DÜNYA DÜNƏNİMDƏ NECƏ, GÖZƏLMİŞ(Ana dərdi silsiləsindən…) Ana can! Sızlayıb qoyduq torpağa,Zülmət taleyimə çətin nur yağa.Möhtacam ümiddə yanan çırağaDünya dünənimdə necə, gözəlmiş. Gün də öləziyir, çən tutub ayı,Nalə, nifrin çəkir dərdli dağ çayı,Canım qucaqlayır, qəm verən payıDünya dünənimdə necə, gözəlmiş Ömür xanədanın çevrildi taxtıGöylər də yaş tökdü, ildırım çaxdı.Son vidan bizləri yandırdı, yaxdıDünya dünənimdə necə, gözəlmiş. […]

Tarih 20 Oca 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

SIZLAMAQ, AĞLAMAQ DEYİL, QƏLƏBƏ

SIZLAMAQ, AĞLAMAQ DEYİL, QƏLƏBƏ Vətən, zəbt edənə, dönsə tapdağaQeyrəti olan kəs silah götürər.Axsa əgər, şəhid qanı torpağaAzadlıq adında məhsul gətirər. Boyun əysən bil ki, incidəcəklər,İnsana mərdliyi verən ürəkdi.Demə, firavanlıq bəxş edəcəklərOnu verən yoxdu, almaq gərəkdi. Didərgin olaraq ellərə düşübVətənsiz, vətəni sevən olmuşuqAğrılı, acılı illər ötüşübÜmidi itirib çaş -baş qalmışıq. Bayatı deyəndə, şeir qoşanda,Nisgilli misralar düşübdü […]

Tarih 26 Kas 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÖZÜNƏ MƏSLƏHƏT

ÖZÜNƏ MƏSLƏHƏT İradənlə can qoruyan səddi, hör. Hər zərbəyə dözüb, mətin dayansın. Əqlə güvən, düşüncədə uzaq gör, İnamın səsləyən bəxtin, oyansın. Ağız açsan, etibarlı üstə get, Nanəcibi anıb, yada gətirmə. Bacarırsan hər işini özün et, Özgəsinin minnətini götürmə. Etdiyinə, geyindirib min donu, Peşiman tək gəlsə əgər üstünə. Sirri verib hazırlama sən onu, Güc toplayıb duracaqdır […]

Tarih 24 Eki 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

EŞQ GƏLƏRMİŞ ÖMRÜN BÜTÜN ÇAĞINDA

Səma kimi, ayna üzlü gözəldə,
Şəfəq saçan gün ziyasi, teldimi?
Zülmət olub hər yayılan söz, eldə
Yoxsa, bu gün bəxtimə nur gəldimi?

Tarih 12 Eki 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÖZÜNÜ DƏYİŞ

Odlu ehtirasın, soyuq əməlin,
Tufan yaradaraq, qarşımdan əsdi.
İzindən çıxaraq yol kəsən qəlbin,
Aramla getməyib niyə tələsdi?

Tarih 6 Eki 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ATA ƏMANƏTİ ANA İTİRDİM.

Sancını, sandım ki, üzdə gülüşdü.
Göylərə yalvardım, canı gəlişdi.
Təngiyən nəfəsi, qəmə ilişdi
Çatmaz oldum, ha öşümü yetirdim.
Ata əmanıti ana itirdim.