Kategoriler

Arşivler

Mubariz Hüseyn Kategoriler

Tarih 6 Kas 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

CANIM

CANIM (Şəhid dilindən) Əzablı gün gördüm odda, alovdaDöndüm ki, qoy bir az, soyusun canım.Vətən keşiyində yuxusuz qaldımDincəlim, torpaqda uyusun canım. Ey ana! Yolma saç, cırma üzünü,Ey ata! Toxdaq tut hər an özünü,Bacılar, ağı tək demə sözünüQardaşım, adınla var olsun canım. Mərd oğul dəyişməz sözünü, andıBayrağa bürünmək şərəfdi, şandı.Mən göyə ucaldım, yağılar yandıQazmısan düşmənin quyusun canım. […]

Tarih 26 Eki 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

BAYRAĞI QARŞILA SƏN, EY QUBADLI!

BAYRAĞI QARŞILA SƏN, EY QUBADLI! Aciz, başqa səmtə göndərə bilməz,İldırım sürətli hücum edəni.Şər qüvvə yolundan döndərə bilməz,Cəsarət göstərib yurda gedəni. Gəlmişdi qəsb üçün, o qarət üçün,Qeyrət qalib gəldi millət səbrinə.Ərənlər tələsir ziyarət üçün,Orda at oynadan baba qəbrinə. İllərlə əsatət edən günahı,Qələbə sevinci pak eyləyərmiş.Verdisə nisgilli sızıltı, ahıÖzü bircə anda matəm geyərmiş. Bilirəm, qəm yedin hey […]

Tarih 21 Eki 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

SIZLAYAN ÜRƏKLƏR GÜLÜR, ZƏNGİLAN

SIZLAYAN ÜRƏKLƏR GÜLÜR, ZƏNGİLAN Vətən, canından can itirərdimi?Qisası sonraya ötürərdimi?Ərənlər bu dərdi götürərdimi?Coşub nərə çəkdi mərd, qisas alan,Sızlayan ürəklər gülür, Zəngilan. Sinəsi göynəyən, üzgün dinirdi,Uçan xəyallar da qəmli dönürdü.,Deməyin, inamın nuru sönürdüUnutdu sitəmi, nisgildən solan,Sızlayan ürəklər gülür, Zəngilan. Arzuda, cücərir sevinc bitməyə,Hamı məqam gəzir yurda getməyə,Riyakar qüvvəni məğlub etməyəƏdalətin gücü deyildir, yalan.Sızlayan ürəklər gülür, Zəngilan. […]

Tarih 17 Eki 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

İKİ BÖYÜK ƏMANƏTİ QORU, ƏSGƏR

İKİ BÖYÜK ƏMANƏTİ QORU, ƏSGƏR Yaz çağında əlvan çiçək açsa da,Hər ağacdan bil ki, meyvə dərilmir.Etibarı, bəzən ürək açsa daƏmanət də hər yetənə verilmir. İki böyük əmanət var boynundaŞirin canın, doğma vətən Ey əsgər!Biri yaşam, biri saxlar qoynundaQorumaqçün hünər göstər qolun gər. Zərər gəlsə əmanətdən birinə,Zülmət hökmü, qalib gələr gündüzə.Qoru canı, vur yaranı dərinə,Zəfərlə dön, […]

Tarih 13 Eki 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

DİNC ƏHALİNİ VURMA

DİNC ƏHALİNİ VURMA Namərdliyin açıq verir biruzə, Qeyrətin var, mərdlə dayan, üz – üzə. Gücün çatmaz Nizaminin yurduna Çaqqal neylər dağların boz qurduna. Ucaldarmı, bu dünyada adını? Sən ey alçaq, qırsan körpə, qadını. Çox coşdurma iğidləri, ərəni Edər səni dərd, sitəm, qəm görəni. Şimşək çaxsa zülmətləri yox edər. Haqqın gücü dağları da əridər. Sonsuz millət […]

Tarih 13 Eki 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

EY ƏSGƏR! VƏTƏN SƏNƏ ƏMANƏT

EY ƏSGƏR! VƏTƏN SƏNƏ ƏMANƏT Verilən vəd, cəhd edəni ləngidər, Dur, Ey əsgər! Vətən sənə əmanət. Zəfərinlə qoy saçılsın göylərə Nur, Ey əsgər! Vətən sənə əmanət. Səf dağıdar tüğyan edib hər coşan, Güc göstərsən düşman olar pərişan, Qaçarsa qov, gəlsə köksün al nişan Vur, Ey əsgər! Vətən sənə əmanət. Yerlə – yeksan eylə kələk, oynunu […]

Tarih 5 Ağu 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

QOCALAR AY QOCALAR

QOCALAR AY QOCALAR Üzündə qəm görünür,Gözündə nəm görünür,Sevinci kəm görünürQəlbi viran qocalar.Tarix yoran qocalar.Qocalar ay qocalar. Təmizkardır hər işəAram verər yerişəQurdalanar həmişəTikib quran qocalarTarix yoran qocalar.Qocalar ay qocalar. Dediyi yalan deyil,Tamah salan deyil,Əkdiyi solan deyilErkən duran qocalar.Tarix yoran qocalar.Qocalar ay qocalar. Canda ki, üşütmə varƏl- ayağı buz olar.Geyinib isti paltarİstər aran qocalar.Tarix yoran qocalar.Qocalar ay […]

Tarih 27 Tem 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

CANI VAXTINDA QORUYUN

CANI VAXTINDA QORUYUN Ömrə güc gələn dərd duranda üzə,Həyacan keçirib, Ey can qoruyan!O ki, sızıltıyla verdi biruzəMəhəl yetirməyib olmadın duyan. Bədəndə gizlicə məkan seçsə dəDərd, bəla heç zaman gəlmir xəbərsiz.Saymırıq can yeyib, qandan içsə də,Ağıl işlədirik qalsaq çarəsiz. İbrət götürməyib vaxtsız gedəndənCanın qayğısına biganə qaldıq.Kamil dərs alaraq zərər edəndən,Peşiman yaşama vəsiqə aldıq. Ey insan, qoruyun, […]

Tarih 25 Haz 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

GÖZLƏRİYLƏ

GÖZLƏRİYLƏ Bağlı bəxtə olub açar,Təbəssümü könül açar.Neçə qəlbə atəş saçarGözəl, yaxan gözləriylə. Mərd oğuldan olan övladDözməz yurdu qəsb etsə yadHər an görmək istər azadİgid, baxan gözləriylə. Günü susqun, qəmli keçər,Su yerinə məlhəm içər.Ahıl baxıb, güclə seçərEynək taxan gözləriylə. Öndə gedər, kim qol gərərHicran qovan, vüsal dərər.Ərən qəti qərar verərŞimşək çaxan gözləriylə. Söz mülkünə qala hörər,Uçan […]

Tarih 24 Haz 2020 Kategori: Mubariz Hüseyn

GÖRÜM

GÖRÜM(Hər yazardan söz oğurlayıb şer qoşanlara) Düşüncəni vərəqləyibMəna dolu söz seç görüm.Yer ki, sənə sirr verməyibƏrzə rəvan et, köç görüm. Böyüdükcə mən dağlarda,İhamımı tapdım orda.Sıldırımlı qayalarda,Çeşməyə qalx, su iç görüm. Filmə baxsan qorxma, izlə.Otuz beş il şanlı üzlə,Çarpışmışam göy dənizlə.Çırmalanıb, çay keç görüm. Get sahib ol, öz peşənə?Rəqib olub ötəşənə,Gün çıxandan şeh düşənəGəl mənimlə ot […]