Kategoriler

Mubariz Hüseyn Kategoriler

Tarih 12 Eki 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÖZÜNÜ DƏYİŞ

Odlu ehtirasın, soyuq əməlin,
Tufan yaradaraq, qarşımdan əsdi.
İzindən çıxaraq yol kəsən qəlbin,
Aramla getməyib niyə tələsdi?

Tarih 6 Eki 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ATA ƏMANƏTİ ANA İTİRDİM.

Sancını, sandım ki, üzdə gülüşdü.
Göylərə yalvardım, canı gəlişdi.
Təngiyən nəfəsi, qəmə ilişdi
Çatmaz oldum, ha öşümü yetirdim.
Ata əmanıti ana itirdim.

Tarih 5 Eki 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÜCA TUTAQ, MÜƏLLİMƏ HÖRMƏTİ

Aqil kəsə, hamı müəllim deyib,
Önündə sultan, şah təzim eyləyib,
Hətta, özü öyrədənə baş əyib
Gəl qoruyaq, unudulan adəti.
Uca tutaq, müəllimə hörməti

Tarih 30 Eyl 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÖMÜR, GƏL ƏVVƏLƏ QAYIDAQ

Dedim: – ömür, gəl əvvələ qayıdaq,
Ağ saçlarım inciyərək, dur dedi.
Arzu qanadında solan hər budaq,
Cərgəmizi sən yenidən qur dedi.

Tarih 7 Haz 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

YADA YANMAMAĞA ÜRƏK QOYMADI

Çox təkid eyləmə yardımın üçün,
Elə bilər böyük umacağın var.
Soyuqqanlı olub, başqa yol seçin
Düşünməsin yəqin alacağın var.

Tarih 18 May 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

QÜRBƏTDƏ CAN ƏRİYƏR

Ala bilməzsən ələ
Qürbətdə can əriyər.
Dönüb, tükənməz ilə
Üstünə an yeriyər.

Tarih 16 May 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

XƏYAL SEVİNCƏK DÖNÜR

Könül, sanma izində
Arzuların sürünür.
Təbəssümlü üzündə
Məhəbbətin görünür.

Tarih 15 May 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

BİR OCAQ DA, KAŞ OLMASIN BƏLƏKSİZ

Xaliq sizi xəlq edərsə dünyaya,
Dağılan ev, abadlaşan yurd olar.
İnanmıram istəklərdən can doya
Verdiyiniz sevinc, arzu – kam olar.

Tarih 7 May 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

YAR İTKİSİ, AĞIRDI

Məhəbbətin yolları
Ot basmış cığır oldu.
Hey uzanan qolları,
Çəkənə ağır oldu.

Tarih 9 Nis 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

GÖZƏLDİ, EL ADƏTİ

Olsa, xalq arxa duran
Olarmı, o yurd viran?
Əməl olunsa hər an
Yayılar şan – şöhrəti
Gözəldi, el adəti.