Kategoriler

Mubariz Hüseyn Kategoriler

Tarih 7 Haz 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

YADA YANMAMAĞA ÜRƏK QOYMADI

Çox təkid eyləmə yardımın üçün,
Elə bilər böyük umacağın var.
Soyuqqanlı olub, başqa yol seçin
Düşünməsin yəqin alacağın var.

Tarih 18 May 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

QÜRBƏTDƏ CAN ƏRİYƏR

Ala bilməzsən ələ
Qürbətdə can əriyər.
Dönüb, tükənməz ilə
Üstünə an yeriyər.

Tarih 16 May 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

XƏYAL SEVİNCƏK DÖNÜR

Könül, sanma izində
Arzuların sürünür.
Təbəssümlü üzündə
Məhəbbətin görünür.

Tarih 15 May 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

BİR OCAQ DA, KAŞ OLMASIN BƏLƏKSİZ

Xaliq sizi xəlq edərsə dünyaya,
Dağılan ev, abadlaşan yurd olar.
İnanmıram istəklərdən can doya
Verdiyiniz sevinc, arzu – kam olar.

Tarih 7 May 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

YAR İTKİSİ, AĞIRDI

Məhəbbətin yolları
Ot basmış cığır oldu.
Hey uzanan qolları,
Çəkənə ağır oldu.

Tarih 9 Nis 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

GÖZƏLDİ, EL ADƏTİ

Olsa, xalq arxa duran
Olarmı, o yurd viran?
Əməl olunsa hər an
Yayılar şan – şöhrəti
Gözəldi, el adəti.

Tarih 23 Şub 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

EY BORÇALI, DAĞLARIN YADA DÜŞÜR

Qırdağında, Əyriqarda, Şindidə
İgidlərin at çapırmı indi, də!?
Başkeçıdin obasında, elində
Könül açan çağların yada düşür.

Tarih 19 Şub 2019 Kategori: Mubariz Hüseyn

CAN DA, CİSMİ DARDA QOYUB TƏRK ETDİ.

Adəm oğlu, gəncliyində dünyaya
İnam ilə, güc göstərib ərk etdi.
Qoymadı ki, hər əzabdan can doya
Sədd çəkərək, məhvərini bərkitdi.

Tarih 11 Kas 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

İNSAN ÖMRÜNÜN ƏZABI

İllər verən yanğıdan,
Alışaraq közərmiş.
Yaşamaq üçün insan,
Min əzaba dözərmiş.

Tarih 17 Eki 2018 Kategori: Mubariz Hüseyn

ÖZÜNÜ DƏYİŞ

Haqqı deyən, başçıdan təhqir alsa,
Hardagəldi söz eyləyib gülmə, sən.
Vardı payın, tələb edib O, udsa,
Çəkindinsə, özünü mərd bilmə, sən!