’Ne yukarıda gökte,ne aşağıda yerde,ne de yerin altında suda bulunanın resmini yapma,onlara tapma ve hizmet etme.Çünkü ben,senin efendin ve tanrın,kıskanç bir tanrıyım’’(Çıkış 20,4).