Kategoriler

Solmaz ŞİRVANLI Kategoriler

Tarih 22 Tem 2019 Kategori: Solmaz ŞİRVANLI

Dön geri

Gəl ki,belə üz çevirmə ey gözəl,
Olan oldu,keçən keçdi dön geri!
Ruhuma doğmaydın, könlümə yaxın,
Ömrümüzü xəzan bicdi dön ger

Tarih 22 May 2019 Kategori: Solmaz ŞİRVANLI

Ürək kimi

Yat yuxuna qonaq gəlim,
Arzu kimi,dilək kimi,
Sən də dara tellərimi,
Səhər mehi,külək kimi!

Tarih 18 May 2019 Kategori: Solmaz ŞİRVANLI

Mənə xanım deməyin!

Dostlar sizə sözüm var,
Qoy qalmasın qəlbimdə,
Bağlamasın qəm-qübar!
Dostlar sizə deməyə,
Könül arzularım var!

Tarih 16 May 2019 Kategori: Solmaz ŞİRVANLI

Gözəl Ayselim

Mənim qaragöz qızım,
Göylərdə dan ulduzum,
Baharımsan,həm yazım,
Şəlaləmsən,dağ selim,
Mənim gözəl Ayselim.

Tarih 7 May 2019 Kategori: Solmaz ŞİRVANLI

Bu gecə

Qəm yemə,qəm çəkmə divanə könlüm,
Yetirrəm bil səni yarə bu gecə!
Baş alıb getmə gəl eldən,obadan,
Gəl etmə bağrımı parə bu gecə!

Tarih 15 Nis 2019 Kategori: Solmaz ŞİRVANLI

Çiçək qoyardı!

Bir qızım olsaydı adını Dəniz,
Oğlumun adını Xəzər qoyardım,
Basardım bağrıma hər ikisini,
Öpüb əzizləyər,bəlkə doyardım!

Tarih 10 Nis 2019 Kategori: Solmaz ŞİRVANLI

QALDI

Candan can ayırram,can deyən olsa,
Can qurban verərdim mən deyən olsa,
İnsanın evini bilin nə yıxar,
Yüz min yeyənin yox,bir deyən olsa!

Tarih 9 Nis 2019 Kategori: Solmaz ŞİRVANLI

QƏZƏL

Yarım məni sevsən əgər,gəl dərdimə dərmanım ol,
Ya da öldür,xilas eylə,sən qətlimə fərmanım ol!

Qoyma böylə qəm içində,həsrətin odunda yanım,
Sevindir tək bir sözünlə,sevgi dolu ümmanım ol!

Tarih 11 Mar 2019 Kategori: Solmaz ŞİRVANLI

Anadır,ana!

Övladın bəzəyi,şahı-sultanı,
Belinin dirəyi anadır,ana!
Gəlin sağlığında qədrini bilək,
Döyünən ürəyı, anadır-ana!

Tarih 30 Oca 2019 Kategori: Solmaz ŞİRVANLI

Aydın sabaha!

Gəl böylə qəm çəkmə ey könül daha,
Uzaq ol qüssədən,bağlan Allaha,
Qadirdir,Sübhandır,O Xudam özü,
O səni çıxardar aydın sabaha!