Kategoriler

Təvəkkül Goruslu Kategoriler

Tarih 15 Ağu 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

QAYITMAZ OLUB

Nə dünya cənnət oldu, nə qəriblik cəhənnəm,
Unudulan Qarabağ indi əlçatmaz olub!
Xəcalət yeyir məni, qalmayıbdı bəhanəm,
Qarabağ şikəstəsi xalqı oyatmaz olub!

Tarih 31 Tem 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

DÜŞƏCƏK

Bir azca avamdı, bir az lorudu,
Qınama özünü yetm sanacaq.
Qəlbim kristaldı, dağ büllurudu,
Toxunma kövrəkdi, düşüb sınacaq!

Tarih 20 Tem 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

ƏLLƏRƏ BAX

Gözlər bulaq, nur çeşməsi,
Üzə halə tellərə bax.
Yox boyası, yox vəsməsi,
Tarı qucan əllərə bax!

Tarih 16 Tem 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

OYADAYDIN

Səhərlərin mehi kimi, 
Çəmənlərin şehi kimi, 
Sevgimizin behi kimi, 
Məni öpüb oyadaydın!

Tarih 11 Tem 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

XOŞBƏXT OLACAQ

Sehrkar çubuqdu qələmim mənim,
Yazdığım oxusan hüzur taparsan.
Qələmlə vəhdətdə əməlim mənim,
Sən məni misramda hazır taparsan!

Tarih 6 Tem 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

DESİNLƏR

Nə yüz yaşayasan, nə də ki, min il,
Halal yaşayasan, düz yaşayasan!
Məqsədə, arzuya olasan nail,
Ayını, ilini yüz yaşayasan!

Tarih 20 Haz 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

DÜZƏLMİR

Sağdan vuran, soldan vuran çoxalıb,
Nişan alıb kürək busan azalmır.
Vurhavurda ürək yazıq yuxalıb…
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

Tarih 7 Haz 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

OLMUR

Sən məndən nigaran qalma, əzizim,
Ələnib ələyim,göydə xəlbirim!
Qısqanıb günahım alma, əzizim,
Sənsən can sirdaşım, eşqdə əlbirim!

Tarih 16 May 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

QABARDI

Hər gün əldə qələm “vətən” yazıram,
Vətəndə vətənsiz “vətən” yozuram,
Oxayanı yoxdu, yazıb- pozuram,
Yazmaqdan, pozmaqdan əlim qabardı!

Tarih 15 May 2019 Kategori: Təvəkkül Goruslu

İNCİMƏ

Gözlərim heyrətdən çaş kimi olub,
Ürəyim həsrətdən daş kimi olub,
Vüqarım qeyrətdən boş kimi olub,
Sən məndən incimə, incimə vətən!