Kategoriler

Sakit Məmmədov Kategoriler

Tarih 2 Eyl 2019 Kategori: Sakit Məmmədov

Ağırdı 

Hanı o zamankı sevgi, məhəbbət?
Sevənin gözündə şimşək çaxırdı.
Sevirdik atadan, anadan xəlvət,
Sevən ürəklərdən saf qan axırdı.

Tarih 2 Eyl 2019 Kategori: Sakit Məmmədov

Ellər də şairə inanmır daha. 

Köhnə adətləri unudanmırıq,
Şair yaltaqlanır, sadiqdir şaha,
El deyir, “şairə biz aldanmırıq”,
Əksəri dönüblər əsil “məddaha”,
Ellər də şairə inanmır daha.

Tarih 2 Eyl 2019 Kategori: Sakit Məmmədov

Bələkdən keçir

Nə günə qoymusan özünü insan?
Xoş günün, pis günün fələkdən keçir.
Nəfsinə qul olub, aldanan canan,
Şeytan saydığımız, mələkdən keçir.

Tarih 22 Tem 2019 Kategori: Sakit Məmmədov

Qaytar insanlığı

Ulu Tanrım, səndən bir xahişim var,
Əgər səhvim varsa cəza ver, elə.
Millətin adından sifarişim var,
Bizi yaratmısan, yerbəyer elə.

Tarih 22 Tem 2019 Kategori: Sakit Məmmədov

Neynirəm?

Sən mənə ömürsən, sən mənə həyat,
Sənsız mən şöhrəti, şanı neynirəm?
Qəlbinlə vermisən ruhuma qanad,
Sənsiz il demirəm, anı neynirəm?

Tarih 20 Tem 2019 Kategori: Sakit Məmmədov

Məhəbbətdən yazmaq yaraşmır bizə

Hərə yuxusunda görüb bir röya,
Məhəbbətdən yazmaq yaraşmır bizə.
Cavan qız, gəlinlər üz-gözü boya,
Dönüb pullu üçün adi kənizə,
Məhəbbətdən yazmaq yaraşmır bizə.

Tarih 4 Tem 2019 Kategori: Sakit Məmmədov

Barışammıram.

Bahar çiçəyiyəm, qışda açmışam,
Amansız zamanla barışammıram.
Günəşə aldanıb, ətir saçmışam,
Mənasız gümanla barışammıram.

Tarih 4 Tem 2019 Kategori: Sakit Məmmədov

Vayıma gəlmə! 

Son dəfə danışdıq, qurtardı söhbət,
Daha gileyə də qalmadı sözlər,
Son sözün bu oldu,” bitdi məhəbbət”,
Nifrətdən od alıb, parladı gözlər.

Tarih 20 Haz 2019 Kategori: Sakit Məmmədov

Qarabağı alanmazsan

Sən var-dövlət yığmaq ilə,
Qarabağı alanmazsan.
İgidləri sıxmaq ilə,
Heç vaxt zəfər çalanmazsan.
Qarabağı alanmazsan.

Tarih 20 Haz 2019 Kategori: Sakit Məmmədov

Sizsiz mən neynəyəcəyəm

Dostum, yazırsan ki, gedirəm kəndə,
Görəsən mən sizsiz nə edəcəyəm?
Dağlarımız dərman hər cürə dərdə,
Nəvəmlə qalxacam, sevinəcəyəm,
Görəsən mən sizsiz nə edəcəyəm?