Kategoriler

Sakit Məmmədov Kategoriler

Tarih 28 May 2020 Kategori: Sakit Məmmədov

Yuxuna qurban

 Yuxuna qurban Niyə belə erkən gözü nəmlisən?Röyamı görmüsən?, yuxuna qurban.Qaşların çatılıb, niyə qəmlisən?İslaq kirpiklərin oxuna qurban. Buyur çək istəsən, sınağa məni,Elə öz ömrünə sadağa məni.Qısqanma ötəri alağa məni,Güldən gözəl olan, qoxuna qurban. Sən, ay ürəyimin arzu, diləyi,Taleh bəxş eyləyən, sevgi mələyi,Əgər bacarsaydım, əsən küləyiQoymazdım, telinə toxuna qurban. Sakitəm, çox şeyi səndən danmışam,Gözəllər önündə xırdalanmışam.Təmiz məhəbbətə […]

Tarih 22 May 2020 Kategori: Sakit Məmmədov

Görmüşəm

Bu gün daha 1 il getdi ömrümdən…, Allah bütün dostlarımı qorusun, amin! Görmüşəm Göz açıb dünyaya çox illər əvvəl,İlk dəfə günəşli yazı görmüşəm.Totuq uşaq idim, daim qucaqda,Anam necə çəkib, nazı görmüşəm. Atam müəllimdi, sadə bir insan,Bütün işlərimə tapardı nöqsan.Tələbə olanda, məntək oğulnan,Atamı özündən razı ğörmüşəm. Notlar dolanaraq bəmdə, həm zildə,Eh, nələr ğörmədim, altmış üç ildə.Yaxşı […]

Tarih 21 May 2020 Kategori: Sakit Məmmədov

Oxuma, qardaş

Oxuma, qardaş Sakit Qarabağ gedəndən yaralanıbdır,Şikəst “şikəstəni” oxuma, qardaş.Vətəntək şikəstəm paralanıbdır,Yaralı qəlbimə toxuma, qardaş,Şikəst şikəstəni oxuma, qardaş. Fəridə Qərib şikəstəni necə oxudun?Şikəst şikəstəni oxuma, qardaş.Qarabag havasın necə qoxudun?Qara bəxt torpaga gəl olaq sirdaş,Şikəst şikəstəni oxuma, qardaş. Sakit Bu kiçik əsərdə hicran səsi var,Qarabağ mehinin titrəməsi var.Şəhid ruhlarının min naləsi var,Çatmır ki, bu haray çoxuna, qardaş,Şikəst […]

Tarih 5 May 2020 Kategori: Sakit Məmmədov

Qayıdıb öz dinimə, Rəbbə sitayiş edirəm.

Qayıdıb öz dinimə, Rəbbə sitayiş edirəm. Oxuduqca Quranda, ayələri dərsdi mənə,Bilirəm indi nədir əyyaşlığın qəsdi mənə.Ömrümü zay elədim, bu nadanlıq bəsdi mənə,Nankorluq eylədiyim günləri təftiş edirəm,Qayıdıb öz dinimə, Rəbbə sitayiş edirəm. Bəllidir müsəlmana bu kitabın səlnaməsi,Ecazkar musiqidir, müqəddəs quran ayəsi.Bütün cismim titrəyir, eşidəndə azan səsi,Öz azad ruhum ilə göylərdə gərdiş edirəm,Qayıdıb öz dinimə, Rəbbə sitayiş […]

Tarih 4 May 2020 Kategori: Sakit Məmmədov

Niyə şair etdin məni,İlahi?~

Niyə şair etdin məni,İlahi?~ Fələyin mənimlə nədir qərəzi?Niyə şair etdin məni, İlahi?Köçdürdün qəlbimə payız əvəzi,Dumanı,nisgili,çəni,İlahi.Niyə şair etdin məni, İlahi? Bir gözüm ağlayır,bir gözüm gülür.Bir yetim görəndə dizim bükülür.Arxalı “itlər” də üstümə hürür,Günahım böyükmü yəni,İlahi?Niyə şair etdin məni, İlahi? Qurandan oxuyub,tanıdım səni,Özün öyrətmisən düzlüyə məni.Susdur kasıblara gülən “kimsəni”,Qıyma ki, etsinlər, “təni” , İlahi.Niyə şair etdin məni, […]

Tarih 22 Nis 2020 Kategori: Sakit Məmmədov

Közümdən məni

Közümdən məni Tanımaq istəsən məni, əzizim,Çalış öyrənəsən özümdən məni.O, qədər safdır ki, arzu, diləyim,Uşaq da oxuyur gözümdən məni. Düzə əyri deyib, yolumu azsam,Şöhrətə, dövlətə uyub, dolaşsam,Ölümdən qorxaraq, yalan danışsam,Asın düz olmayan sözümdən məni. Həyatda öz yolum olubdu mənim,Haqq sözüm haqsıza kəsilib qənim.Qarabağ uğrunda ölsəm, nə qəmim?Öpəcək sevgilim, üzümdən məni. Sakitəm, xoş günü mən unutmuşam,Vətəni, milləti […]

Tarih 13 Nis 2020 Kategori: Sakit Məmmədov

Sınaq Olmasa

Sınaq Olmasa Könül, gəl qınama bəndə zülmünü,Haqqı görəmməzdik, nahaq olmasa.Hamı danışardı sözün düzünü,Bəzisi itlərtək yalaq olmasa. Dərd-qəm insan üçün versə də acı,Sonunda sevincə ötürür tacı.Torpaq yetirsəydi tək gül ağacı,Onu kim sevərdi, alaq olmasa? Neftiylə qazandı şanı-şöhrəti,Kimlərçün yığırlar bəs bu sərvəti?Acından qırılsa bütün milləti,Dövlət kömək etməz, qınaq olmasa. Sakit, təbiətin öz qonağı var,Yazda durna gələr, qışda […]

Tarih 10 Nis 2020 Kategori: Sakit Məmmədov

Səni yandıracam, yaxacam, gülüm.

Səni yandıracam, yaxacam, gülüm. Ölsəm, el qınardı “vida” sözündən,Səni yandıracam, yaxacam, gülüm.Əsiri olduğum qara gözündən,Çaylartək çağlayıb, axacam, gülüm.Səni yandıracam, yaxacam, gülüm. Mən elə gəzəcəm, görümməyəcəm,Bölünmüş eşqimtək bölümməyəcəm.Bu yetim sevgimlə öyümməyəcəm,Sənə yadlar kimi baxacam, gülüm,Səni yandıracam, yaxacam, gülüm. Məcnunun sevgisi yayıldı elə,Qınaq eylədilər, üz tutdu çölə.Ətrindən məst olub, sevdiyim telə,“Bivəfa” çələngi taxacam, gülüm,Səni yandıracam, yaxacam, gülüm. […]

Tarih 10 Nis 2020 Kategori: Sakit Məmmədov

Olacaq

Olacaq Dosum, yerli-yersiz dostu sınama,Sınağının iki başı olacaq.Hər oda yanmırsa, dostu qınama,Hər odunun mütləq yaşı olacaq. Qorx ki, aralığa irin yeriyə,Dirnağı ətindən ayırar tiyə.Bsrmaqda parıltı çox olsun deyə,Qızılın almazdan qaşı olacaq. A, dostlar, dostları çəkməyin dara,Saf su ləkə salar kirli paltara.Sanma ki, hər həkim sağaldar yara,Dörddən biri mütləq naşı olacaq. Sakitəm, altmışı adlayıb yaşım,Elin dərdi […]

Tarih 21 Şub 2020 Kategori: Sakit Məmmədov

Paltar

Paltar Qaş- qabaq sallayıb dünəndən bəri,Məclisə çağırıb, dostların dedin.Acıqlı-acıqlı girib içəri,Yoxdur, geyəm təzə paltarım, dedin. Seçim qarşısında qalaraq, gülüm,Hansı paltarımı geyim?, deyirsən.Gunun nəşəsinə dalaraq, gülüm,Geyilmiş paltarı bəyənməyirsən. Birini geyindin..yaxa-baş açıq,Çox ciddi məclisdi, bu olmaz, dedin.Biri uzun oldu dizdən azacıq,Kəndçi paltarıdı, yaramaz, dedin. Biri saya oldu, o biri güllü,Birin köç bədənə geyənmədin sən.Birini geyəndə, qızların güldü,Seçib, […]