Kategoriler

Arşivler

Arzu Heydərova. Kategoriler

Tarih 1 Nis 2021 Kategori: Arzu Heydərova.

Real Gün

Real Gün Real sözünü gerçəklik kimi yozuruq amma bunu əsil gün kimi qeyd edirəm. Həmin əsil gün. Əsil həyatı zaman-məkan, sevgi-nifrət, ölüm-olum gerçəklikləri ilə biz azərbyacanlılara görk edən həmin Gün! O gün başımıza gəlmədi, həyatımıza soxulmadı, yanımızdan ötüb keçmədi. Həmin o gün unudulmuş keçmişdən və güman edilmiş gələcəkdən yoğrulmuş biz zaman kəsimidir. O zaman ölənlərlə […]

Tarih 1 Nis 2021 Kategori: Arzu Heydərova.

İstedadlı şair, gözəl insan

İstedadlı şair, gözəl insan Fəridə Köçərli İbrahimova haqqında yazdığım “Tərlanlar oylağının şair qızı” adlı irihəcmli oçerkimin nəşr olunmasında əməyi olanlara, şəxsən Balayar Sadiq müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun, Damla xanım, sizin üçün və oxumaq istəyənlər üçün əlavə etdim oçerki statusa. TƏRLANLAR OYLAĞININ ŞAİR QIZI Onun üçün dünya da, Vətən də, kainat da Laçından başlanır ‐ Laçının […]