İçkini görən gözü oımayan Vüqar indi stəkan-sitəkan içir,siqareti siqaretə calayırdı…
Kəklik səsə oyanıb,həyətə çıxanda,artıq iri,qollu-budaqlı ərik ağacı böyrü üstə yerə sərilmiş və ömrünün son anlarını yaşayırdı…