Bu böyle olmamalıydı,
Seni görünce ayaklarım yerden kesilmeli,
Kalbim deli dolu atmalıydı,
Güneş, bir başka doğmalıydı üzerime,
Karanlık, bir başka çökmeliydi gök kubbenin üzerine