Kategoriler

Arşivler

Кулишева Ашира Кучашевна/Kulisheva Ashira Kuchashevna Kategoriler

Адамдардын асылы Мугалимдин жарыгы- жан дүйнөңө шам чырак, Муң басканда көңүлүң – акылын ук, бил сурап. Башка адамдар билбедим, убактым жок- дейт чыгар? Мугалимден оозунуп көөдөн сөзүн ким угат..? Асылганын койбоду – ушул кээ бир ата-эне, Акылы курч жөнөкөй, жооп берет бат эле. Чекит тарткан баланын, ченемсиз-деп акылын, Шыктандырып, курчутат. Тоскоол болуу шарт беле? Эркелесең […]

Нуриз Өмүрбаевага Силер жакта жамгыр… Канттиң, саргалдак? Өзүң менен өзүң кайра калдыңбы? Жашагандар шамалды ээрчип, жанды алдап, Жек көрчү эле жанчып жааган жамгырды. Ай туулду… Жаанчыл экен, кашайгыр, Дагы бир ай жанчат бизди бул жамгыр. …Быйыл дагы үйгө барбай жашайбыз, Кудай салган нерсе башта тургандыр… Үйүбүз бар, айта албаган “үйүм” деп, Жамандыкта, жакшылыкта бир барган. […]

Август айы Ак төөнүн карды жарылган убак, Ал-абал калып, арзуумду сурап. Алыстан биз жакындык сезип, Ар дайым жаздык ырларды курап. Заматта жетип кабарым улам, Sms жазам, гүлүмдү сунам… Бир сөзү мени токтотту окшойт, Жазалбай азыр жазганып турам. Керемет түшүм – кетилген бүгүн, Кеберсип эрдим, жетимдей түрүм. Кеткен күн кайра келбесин билип, Кейиди жаным кеткен күн […]

Жалал-Абад Баш жууган кыздай сулуу, сергийт көңүл, Бул шаардын сырдуулугу тартып мени. Көңүлдөгү жараатымды айыктырган, Эмчи-домчу шыпаакерби, күчтүү деми. Жаштыктын касиетин сактап калган, Сыйкырдуу шаар экен Жалал-Абад. Селки бозой ээрчишкен, бак дарактуу, Сезимдерди серпилткен атаганат. Миң бир жарык жылтырайт көзүн ымдап, Ыйлап болуп, жылмайган кечиримдүү. Маанай ичтен шаңданат ырын ырдап, Унутпаймын ушул кеч эч кимиңди. […]

Макул, мен барын узак ойлоп, түшүнөйүн,күчтүү болуп. Назиктиктен тажап жүрөм…Улуу дүйнө, кең ааламда кичинемин,“Күчтүүлүк – бакыт эмес” – деген бирөө…. Макул, Түшүнөйүн…түшүнбөсөм дагы курчайт-Жалгыздык, мындай алып караганда…Күчтүүмүн, күчтүү болуу мага милдет. Күчтүүлөр бактылуубу – самагандай..? Ашира www.kafiye.net

Бар болуңуз Бүгүн дагы ойгондум да сагындым. Бүткүл ээлеп жүрөгүмдү, жанымды… Же болбосо сизди издеп кеткендей, Жан дүйнөмүн, акылымын жарымы. Чексиз көктө адашкан, булуттар ай, Ченеми жок кусаны унут албайм. Мыйзамы жок сүйүүнүн – деген менен, Мыйзамындай жашоонун.., ушул кандай? Дем-күч берет жакшы сөз – жардамыңыз, Делбиреген желаргыдай – арманыбыз. Ушул арман, бул сагынуу, кусалык […]

Сен биргесиң, мени ээрчип кыялымда Ээрчитип, сени дайым кыялымда, Оюмдун эң бир таттуу кыямында. Көйнөк алсам дүкөндөн жагабы?- деп, Сураймын, бирге жүргөн сыягында. Арзуумдун күүсүндө, кыягында, Адеп сактап күлкүмдү тыямында. Оюмда оролушуп, элестеткен, Өзүң менен үйүбүздү жыямында. Эс алып келейин деп тоого чыксам, Ээрчийсиң, кокту колот кыясына. Кооздолгон сүрөт болсо айлананын, Сүртүлдүң, жашыл, кызыл, сыясына. […]

Казакстан Эркин Оролбай уулу Сезим сыры Кирпик илбей, түнү менен сени издесем, Жүрөгүмдүн чын сүйүп калганыбы? Өзүңдү ойлоп, кыр ашып, деңиз кечем, Жете алардай бир күнү арманыма. Сезим сыры туңгуюк деңиз десем, Чыдап сүзүп, түбүнө жете аламбы? Кош калагын өмүрдүн эгиз түртсөм, Сокмогунан сүрүлбөй өтө аламбы? Көөдөндөгү эт жүрөк туйлап жатса, Сабыр кылуу адамга бекер […]

Жакшынам Ырдагым келет, жаз айын жапжаш жаркыган, Ырыскым экен – ырларды жазып талпынган. Өмүрдүн күнүн – өзгөчө көктөм өпкүлөйт, Өзүңдүн барың керемет билсең, жакшынам. Ортодо турат, өрт болуп жанган сүйүүбүз, Олуттуу сактап, сый- урмат баркын билебиз. Орчундуу кеңеш берилет бизге жүрөктөн, Орубай өтсүн, ойт берген ар бир күнүбүз. Агымы күчтүү, толкуну төөнүн өркөчү, Азыркы убак […]

ООРУБА ЭЛИМ ООРУБА Сөзү Ашира Кулишева Обону Мыктыбек Нурланбеков. Ооруба элим, ооруба, Илинбе илдет торуна. Аракет кылсак берекет , Жакшы күн келет соңунда. Ооруба элим, ооруба, Эмгектен өмүр жолунда. Эркелеп жаша ар бир күн, Эгемен эркин коомунда. Ооруба элим, ооруба, Ким элек илдет жогунда? Бириккен элди көрдүм мен, Мээримиң сенин бооруңда. Ооруба элим, ооруба, Унчукпай […]