Kategoriler

Metanet Duyĝulu Kategoriler

Tarih 5 Ağu 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

QARDAŞLIQ ÜÇBUCAĞI.

QARDAŞLIQ ÜÇBUCAĞI. Türkiyə.Əzəldən lərzə salıb,Tarixin yaddaşını.Qoymayıb terorizmin,Daş üstündə daşını. Bu şücaət bu cürət,Atatürkdən gəlibdir.Nərəsi düşmənlərin,Sinəsini dəlibdir. Haqq, ədalət səsini,Hər an ucaldıb göyə.Arxa dayaq olubdur,Qardaşına Türkiyə. Azərbaycan. Dostuna dost olubdur,Düşməninə amansız.Qılıncını çəkməyib,Düşmən üstə zamansız. Hər qapısın döyənə,Süfrə açıb deyib can.Canını qurban verib,Yaralı Azərbaycan. Kürəyini söykəyib,Hər zaman qardaşına.Bax beləcə yazılıb,Tarixin yaddaşına. PAKİSTANQaldırıb yüksəklərə,İslamın bayrağını.Qazanıbdır Tanrıdan,Hər zaman dayağını. […]

Tarih 27 Tem 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

OD, SU VƏ VİCDAN

OD, SU VƏ VİCDAN Bir gün, od, su və vicdan,Olaraq çox mehriban.Dostluğa verib qərar,Söhbət etdi o ki var. Dostlar dedi biz gərək,Bir az da dərk eyləyək.Əgər ki, itgin olsaq,Bəs sizi hardan tapaq? Od söylədi, siz məni,Bax bu yanan şöləni.Bilin hardan taparsız,Mən olmaram yuvasız. Harda isti yuva var,Orda tutaram qərar.Gəzərəm hər ocağı,Hər küncü hər bucağl. Su, […]

Tarih 9 Haz 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

DÜNYANIN SƏSİ

DÜNYANIN SƏSİ Dünyanın imtahan günü başlayıb,Hər kəsin əlləri uzanıb haqqa.Göylər silahını yerə tuşlayıb,Üsyan eyləyirlər indi nahaqqa. Bilmədi qədrini insan övladl,Bu gözəl həyatın dünyanın qəti.Xor görüb doğmanı, qohumu, yadı,Duymadı ayağın altda cənnətu. Tanrı nəfəs verdi, yaşayan cana,Böldü hər birinə ləziz tikəni.Dünya tək olsa da, aldı qoynuna,Saxladı iki yüz qırx beş ölkəni. Çoxaldı dövlətlər, millətlər, irqlər,Hər kəsin […]

Tarih 20 May 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

ATA

ATA.(Atasını itirənlər üçün.) Sən bizi tərk edib gedəndən bəri,Ürəkdən sevinib gülmürəm ata.Gömüb ürəyimə hər dərdi səri,Onu kimsələrlə bölmürəm ata. Sığalın getməyib hələ telimdən,Əlinin istisi soyuq əlimdən.Adını asmışam sanki dilimdən,Əksini gözümnən silmirəm ata. Həsrətin göynəyib yanır sinəmdə,Adını söyləyir saçımda dəndə.Kimsə atasına ata deyəndə,Mən kimi səsləyim, bilmirəm ata. Qoymazdın qəm-kədər yağa üzümnən,Bir damla göz yaşı düşə gözümnən.Rəsmini […]

Tarih 14 May 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

GƏNCLİYƏ MƏKTUB

GƏNCLİYƏ MƏKTUB Hörmətli məktub.Əvvəla salam və salamdan sonra,Bildirmək istərəm yaxşıyam indi.Qəlbimdə bəslənən sevgi-məhəbbət,Sənə ünvanlıdır, çünki sənindir. Söylə haradasan necəsən mənsiz?,Elə istəyirəm üzünü görmək.Sən necə nigaran qalmısan inan,Məndə nigaranam elə sənintək. Məndən ayrılandan bəlkə sənin də,Başından getmədi dumanın çənin,Elə peşimanam, elə üzgünəm,Çünku heç qədrini bilmədim sənin. Bilmirəm nə yazım, başlayım hardan,Biləsən nə qədər sənə var sözüm.Səni […]

Tarih 14 May 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

TEJGARIN

TEJGARIN Yenə də keçmişə edib tamaşa,Dilsiz rəsmlərlə qalmışam qoşa.Arzular, xəyallar verib baş-başa,Axıdır gözündən leysanı narın,Çəkir həsrətini ulu tejgarın. Baharda olardı bəzəkli gəlin,Lalələr, nərgizlər bəzərdi telin.Daşlar, xınasıyla boyayıb əlin,Geyərək əyninə yaşıl paltarın,Qucar təbiəti qolu tejgarın. Baxcaq səmalara bir az qıyqacı,Buludlar olardı başının tacı.Keşikdə dayanıb qapı- ardıcı*,Sanki qoruyardı sevgili yarın,Qəlbi məhəbbətlə dolu tejgarın. Önündə səngərdi, dərin gen-dərə*,Küknara […]

Tarih 11 May 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

Qəzəl

Qəzəl Ya Rəb, qıyma mənim könlümü viran etməyə,Ruhumu tərk edən ahı, dəxi əfğan* etməyə. Yaralı eşq mələyim bax, yeni pərvaz eləyir,İblisi çarmıxa çək, gəlməsin fiqan* etməyə. Eşqimin zülmətini, gəl götür fəraq* eylə,Bir ömür nurunu göndər gecəsin, dan* etməyə. Ətrini xoş eyləyib, ömrünü tez alma gülün,Bülbülə görmə rəva, bağrını al-qan etməyə. Qış edib xoş baharı, payızda […]

Tarih 20 Nis 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

SƏN

SƏN Əldə sivri qılınc, beldə ox, nizə,Durmusan qəlbimin keşiyində sən.Hərdən asta- asta ninni deyirsən,Mənə sevgimizin beşiyində sən. Qəlbimin sakini sən olan gündən,Nə dərd yaxın gəlir, nə də ki, kədər.Qartal tək şığıyan kimi üstünə,Dərd özü qorxudan düşür dərbədər. Elə vurmusan ki, polad qandalı,Həsrətin, hicranın dəmir qoluna.Sevgidən bəzənmiş güllər əkmisən,Bizim bu müqəddəs eşqin yoluna. Tikmisən alınmaz sevgi […]

Tarih 16 Nis 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

BİR GÜN BU DÜNYADAN KÖÇƏSİ OLSAM

BİR GÜN BU DÜNYADAN KÖÇƏSİ OLSAM Bir gün bu dünyadan köçəsi olsam,Arxamca deməyin, yazıq, ya nakam.Sevən ürəklərdə əbədi qalsam,Bilin ki, dünyadan almışam ta kam. Olsa da yollarım, daş, çınqıl, qaya,Sevgi yollarında baxın öndəyəm.Nə yaxşı gəlmişəm mən bu dünyaya,Müqəddəs bir eşqin zirvəsindəyəm. Bir eşqi arxamda qoyub gedərsəm,Qoymayın gözünü, kor eyləsin qəm.Özüm bu dünyadan köç də eyləsəm,Ona […]

Tarih 17 Mar 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

TANRININ QƏZƏBİ

TANRININ QƏZƏBİ Ey fani dünyanı lənətləyənlərDünyanın lənəti yox edir bizi.Min bir gözəlliyi, viran edənlər,Bir az təmizləyin ürəyinizi. Ey torpaq üstündə, qan tökən cəllad,Bir düşün bu dünya neçə bucaqdır.Tanrı silahını endirsə yerə,O torpaq səni lap tez udacaqdır. Qardaşı qardaşa düşmən edənlər,Dinləyin sizə də vardır bir sözüm.Sünnü- Şiyə deyib, ara qatırsan,Niyə bir virusa tapmırsam çözüm? Gecə də […]