Kategoriler

Metanet Duyĝulu Kategoriler

Tarih 22 Tem 2019 Kategori: Metanet Duyĝulu

NƏ FAYDA

Vicdanı unudub, arı çeynəyən,
Camalı bir mələk olsa nə fayda.
Bağdadda Xəlifə burda mən deyən,
Dünyanı əlinə alsa nə fayda.

Tarih 20 Tem 2019 Kategori: Metanet Duyĝulu

YARI ZARAFAT YARI GERÇƏK

Gəlib zəmanəmizə,
Sosial şəbəkələr.
Ailə, uşaq evindən,
Ayrı düşüb dərbədər.

Tarih 19 Tem 2019 Kategori: Metanet Duyĝulu

TANRI BU DÜNYANI VERSƏYDİ MƏNƏ.

Tanrı dərgahına yetsəydi əlim,
Qəmli bülbülləri gülə yazardım.
Sevən ürəklərə billurdan saray,
Onu yıxanlara,məzar qazardım.

Tarih 16 Tem 2019 Kategori: Metanet Duyĝulu

DÜŞDÜK

Əzəldən haqq olub, haqqa yanaşdıq,
Amma, haqsızlığın felinə düşdük.
Sevdamız uğruna dərə dağ aşdıq,
Həyatın bulanıq selinə düşdük.

Tarih 16 Tem 2019 Kategori: Metanet Duyĝulu

DEMƏ Kİ

Demə ki, ömrümüz keçdi əzizim,
Payızda baharı yaşayırıq biz.
Alıb çiynimizə illərdən bəri,
Bir eşqin yükünü daşıyırıq biz.

Tarih 16 Tem 2019 Kategori: Metanet Duyĝulu

MARAL GÖL

Düzləri çiçəkli, dağları meşə,
Ana təbiətin gözü, maralgöl.
Quşların cəh-cəhi,gətirib cuşə,
Artırır sinədə sözü maralgöl.

Tarih 16 Tem 2019 Kategori: Metanet Duyĝulu

OĞRU

Deyəsən dünyanı oğrular qurub,
Əl açıb meydanı sulayır oğru.
Bütün ölkələrin başından vurub,
Nadanı nadana calayır oğru.

Tarih 30 May 2019 Kategori: Metanet Duyĝulu

AZƏRBAYCANIM. BAYRAĞIM

Azərbaycan, hər an doğmasan mənə,
Çünki həm vətənsən həm də ki,anam.
Qürbət eldən səslənirəm mən sənə,
Dalğalanan bayrağına qurbanam.

Tarih 25 May 2019 Kategori: Metanet Duyĝulu

NƏSİHƏT

Bir ömür yaşadım incidən incə,
Bilmirəm nə olar daha qismətim.
Bu fani dünyadan getmədən öncə,
Vardır övladıma bir nəsihətim.

Tarih 18 May 2019 Kategori: Metanet Duyĝulu

ERMƏNİYƏ MESAJ

Əzəl gündən hiylə ilə doğuldun,
Tülküdən doğulub,tülkü də oldun.
Hiyləylə ov gəzib boğdun, boğuldun,
Daha nə bəlalar gəzirsən yeni?
Qayıt öz yuvana azğın erməni.