Kategoriler

Metanet Duyĝulu Kategoriler

Tarih 20 May 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

ATA

ATA.(Atasını itirənlər üçün.) Sən bizi tərk edib gedəndən bəri,Ürəkdən sevinib gülmürəm ata.Gömüb ürəyimə hər dərdi səri,Onu kimsələrlə bölmürəm ata. Sığalın getməyib hələ telimdən,Əlinin istisi soyuq əlimdən.Adını asmışam sanki dilimdən,Əksini gözümnən silmirəm ata. Həsrətin göynəyib yanır sinəmdə,Adını söyləyir saçımda dəndə.Kimsə atasına ata deyəndə,Mən kimi səsləyim, bilmirəm ata. Qoymazdın qəm-kədər yağa üzümnən,Bir damla göz yaşı düşə gözümnən.Rəsmini […]

Tarih 14 May 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

GƏNCLİYƏ MƏKTUB

GƏNCLİYƏ MƏKTUB Hörmətli məktub.Əvvəla salam və salamdan sonra,Bildirmək istərəm yaxşıyam indi.Qəlbimdə bəslənən sevgi-məhəbbət,Sənə ünvanlıdır, çünki sənindir. Söylə haradasan necəsən mənsiz?,Elə istəyirəm üzünü görmək.Sən necə nigaran qalmısan inan,Məndə nigaranam elə sənintək. Məndən ayrılandan bəlkə sənin də,Başından getmədi dumanın çənin,Elə peşimanam, elə üzgünəm,Çünku heç qədrini bilmədim sənin. Bilmirəm nə yazım, başlayım hardan,Biləsən nə qədər sənə var sözüm.Səni […]

Tarih 14 May 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

TEJGARIN

TEJGARIN Yenə də keçmişə edib tamaşa,Dilsiz rəsmlərlə qalmışam qoşa.Arzular, xəyallar verib baş-başa,Axıdır gözündən leysanı narın,Çəkir həsrətini ulu tejgarın. Baharda olardı bəzəkli gəlin,Lalələr, nərgizlər bəzərdi telin.Daşlar, xınasıyla boyayıb əlin,Geyərək əyninə yaşıl paltarın,Qucar təbiəti qolu tejgarın. Baxcaq səmalara bir az qıyqacı,Buludlar olardı başının tacı.Keşikdə dayanıb qapı- ardıcı*,Sanki qoruyardı sevgili yarın,Qəlbi məhəbbətlə dolu tejgarın. Önündə səngərdi, dərin gen-dərə*,Küknara […]

Tarih 11 May 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

Qəzəl

Qəzəl Ya Rəb, qıyma mənim könlümü viran etməyə,Ruhumu tərk edən ahı, dəxi əfğan* etməyə. Yaralı eşq mələyim bax, yeni pərvaz eləyir,İblisi çarmıxa çək, gəlməsin fiqan* etməyə. Eşqimin zülmətini, gəl götür fəraq* eylə,Bir ömür nurunu göndər gecəsin, dan* etməyə. Ətrini xoş eyləyib, ömrünü tez alma gülün,Bülbülə görmə rəva, bağrını al-qan etməyə. Qış edib xoş baharı, payızda […]

Tarih 20 Nis 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

SƏN

SƏN Əldə sivri qılınc, beldə ox, nizə,Durmusan qəlbimin keşiyində sən.Hərdən asta- asta ninni deyirsən,Mənə sevgimizin beşiyində sən. Qəlbimin sakini sən olan gündən,Nə dərd yaxın gəlir, nə də ki, kədər.Qartal tək şığıyan kimi üstünə,Dərd özü qorxudan düşür dərbədər. Elə vurmusan ki, polad qandalı,Həsrətin, hicranın dəmir qoluna.Sevgidən bəzənmiş güllər əkmisən,Bizim bu müqəddəs eşqin yoluna. Tikmisən alınmaz sevgi […]

Tarih 16 Nis 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

BİR GÜN BU DÜNYADAN KÖÇƏSİ OLSAM

BİR GÜN BU DÜNYADAN KÖÇƏSİ OLSAM Bir gün bu dünyadan köçəsi olsam,Arxamca deməyin, yazıq, ya nakam.Sevən ürəklərdə əbədi qalsam,Bilin ki, dünyadan almışam ta kam. Olsa da yollarım, daş, çınqıl, qaya,Sevgi yollarında baxın öndəyəm.Nə yaxşı gəlmişəm mən bu dünyaya,Müqəddəs bir eşqin zirvəsindəyəm. Bir eşqi arxamda qoyub gedərsəm,Qoymayın gözünü, kor eyləsin qəm.Özüm bu dünyadan köç də eyləsəm,Ona […]

Tarih 17 Mar 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

TANRININ QƏZƏBİ

TANRININ QƏZƏBİ Ey fani dünyanı lənətləyənlərDünyanın lənəti yox edir bizi.Min bir gözəlliyi, viran edənlər,Bir az təmizləyin ürəyinizi. Ey torpaq üstündə, qan tökən cəllad,Bir düşün bu dünya neçə bucaqdır.Tanrı silahını endirsə yerə,O torpaq səni lap tez udacaqdır. Qardaşı qardaşa düşmən edənlər,Dinləyin sizə də vardır bir sözüm.Sünnü- Şiyə deyib, ara qatırsan,Niyə bir virusa tapmırsam çözüm? Gecə də […]

Tarih 17 Mar 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

TƏNHA DURNA

TƏNHA DURNA Tənha durna, hansı eldən gəlmisən,Niyə tənha dayanmısan belə sən?Baxışların gah səmada, gah suda,Mənim kimi nigaransan deyəsən. Tənha durna, harda qoydun ordunu,Duman, çiskin qanadını yordumu?Hürkək-hürkək boynu bükük durmusan,Yoxsa, sən də itirmisən yurdunu? Tənha durna, gəl mənimlə dərdləşək,Bərabərcə həsrət bölüb dərd eşək.Sənin kimi mən də qərib olmuşam,Qoşul mənə, sən də daha gəzmə tək. Tənha durna, […]

Tarih 27 Şub 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

QOŞULUN SÖZ ORDUMA.

QOŞULUN SÖZ ORDUMA.(Bədahətən) Ey dünyaya hökm edənlər,Qalxıb yüksək kürsülərdən,Mənəm -mənəm deyənlər.Dinləyin bu sözlərimi,Mənim sözüm sizədir.Təəssüf bu gün haqla nahaqq,Bərabər, göz-gözədir. Neçə ildir torpaqların ,Qalıb düşmən əlində?Əzbər olub Qarabağın,Adı düşmən dilində.Söylə mənə nə etmisən?Getmisənmi Şuşaya,Ürəyindən köz qoparıb,Yaymısanmı dünyaya? Şəhidlərin al qanını,Anaların fəryadını,Basmısanmı bağrına?Yetim qalan körpələrin,Gözlərindən axan yaşı,Qatmısanmı ağrına?Gecə-gündüz düşünərək,Olmusanmı yuxusuz?Bircə günlük dərd çəkərək,Qalmısanmı ac-susuz? Bir anlıq […]

Tarih 21 Şub 2020 Kategori: Metanet Duyĝulu

ZAMAN SAATI

ZAMAN SAATI İnsan yaranan gündən,Ölümünə tələsib.Həyatın başı üstə,Zamanın yeli əsib.Gözümüz zillənibdirDaim vuran saata.Bilmirik ki, qənimdir,Saniyələr həyata.Doğulan gündən belə,Tələsirik irəli,Özümüz istəyirik,Əssin zamanın yeli. Evimizin bəzəyi,Olubdur böyük saat,Həm böyük, həm bəzəkli,Olsun ki, vursun rahat.Hələ qolumuzdakı,Saatlardan xəbər yox,Qızıl gümüşdən olsun,Ki, göz alsın daha çox.Gözlərimiz saatda,Tələsirik harasa,Götürür zaman bizi,Gah toya gah da yasa. Uşaq yorub zamanı,Bir az böyümək istər.Artar […]