Kategoriler

Arşivler

Nihat KAÇOĞLU Kategoriler

Tarih 14 Tem 2011 Kategori: Nihat KAÇOĞLU

ŞARAB-I NÂB

Mevlâ bize verdi bu nefis âbı,
Sâkiyâ, içelim şarab-ı nâbı.
Daldık bâdelere, unuttuk hâbı.
Sâkiyâ, içelim şarab-ı nâbı.

Tarih 14 Tem 2011 Kategori: Nihat KAÇOĞLU

CEVİZ AĞACI

Ey ceviz ağacı, ne hoş kokun var!
Yeşil dallarına gelince bahar,
Yalnız senin için esiyor rüzgâr;
Ne kadar güzelsin ceviz ağacı

Tarih 14 Tem 2011 Kategori: Nihat KAÇOĞLU

GÜZELLEME

Güzelsin güzelim lâleden, gülsen;
Söyle güzel söyle, nasıl edelim?
Bağrımız ateşten, gönlümüz külden;
Söyle güzel söyle, nasıl edelim?

Tarih 14 Tem 2011 Kategori: Nihat KAÇOĞLU

GÖSTERDİLER MEYHÂNE-İ FELEĞİ

Gösterdiler meyhâne-i feleği
Nûş eyledim peymâne-i feleği

Güldürmez âşıkları bilirim ben
Anlatmayın efsâne-i feleği

Tarih 14 Tem 2011 Kategori: Nihat KAÇOĞLU

GECE GELİR ÜSTÜNE

Hani bazen gece gelir üstüne,
Dertler ince ince gelir üstüne…
Bunalımdasındır, kimseler bilmez;
Zavallı başından keder eksilmez.

Tarih 7 Haz 2011 Kategori: Nihat KAÇOĞLU

GÖZLERİNE GAZEL

Efendim yay u keman olsam gözlerine,
Bir andelîb-i giryân olsam gözlerine.

Fikr-i zülf-i siyahından uzun geceler
Kızar mısın pür-isyân olsam gözlerine?

Tarih 5 Haz 2011 Kategori: Nihat KAÇOĞLU

KIRGIN

Kırgınım insanlara,
Beni nasıl sattılar…
Daha bu genç yaşımda
Ateşlere attılar.

Tarih 5 Haz 2011 Kategori: Nihat KAÇOĞLU

UKALA

Bize bir selamı çok gören güzel,
Aklım gözlerine takılı kaldı.
Seversen Ali’yi ağlatma, dön gel;
Hasretinden boynum bükülü kaldı.

Tarih 5 Haz 2011 Kategori: Nihat KAÇOĞLU

YAPAYALNIZ

Hayat yine vurdu tekmelerini,
Ay karanlık yine yapayalnızım.
Ben bilirim kahır çekmelerini,
Ay karanlık yine yapayalnızım.