Emelyan adında bir genç oğlan varmış. Emelyan bir işçiymiş. Bir gün işe giderken önüne birden kurbağa çıkmış. Kurbağanın üstünden atlamış. Arkasından bir ses duymuş. Hemen arkasına bakmış. Bir kız varmış, demiş ki:

– Emelyan, sen neden evlenmiyorsun?
– Kimse beni istemez. Ben yoksulum, demiş.