Kategoriler

Mezahir İsgender Kategoriler

Tarih 9 Eki 2019 Kategori: Mezahir İsgender

Bətən andım olubdu

Mən bu yurdun,bu torpağın oğluyam,
Bir dad məni,gör nə dadım olubdu?
Saf ilqarım,məhəbbətim,saf eşqim,
Şərəfim,şöhrətim,adım olubdu!

Tarih 19 Eyl 2019 Kategori: Mezahir İsgender

Gedirəm sızılan işığa doğru

Gedirəm sızılan işığa doğru,
Hələ də yollarda,yollardayam mən.
Elə bil dənizdə yalqız bir qala,
Sahildən çox uzaq bir adayam mən.

Tarih 15 Eyl 2019 Kategori: Mezahir İsgender

BUDU

Bir nəğmədi dünyam mənim,oxu ki
Sirdaş budu,qardaş budu,yar budu!
Bir cənnətdi könül bağım,nə yox ki?
Alma budu,heyva budu,nar budu!

Tarih 26 Ağu 2019 Kategori: Mezahir İsgender

Ö z ü m d ə n u z a q l a d a y a m

Mən özüm özümdən uzaqlardayam,
Nə gəzib,nə də ki soraqla məni.
Bir də ömürboyu tapmayacaqsan
Nə yerdə,nə göydə çıraqla məni.

Tarih 26 Ağu 2019 Kategori: Mezahir İsgender

Türkəm,türkün türk adına qurbanam

Yüz yol,min yol divanımı qursanız,
Kiməm,nəyəm,ya nəçiyəm,sorsanız,
Asıb,kəsib,başımı da vursanız,
Qeyrətimə,inadıma qurbanam,
Türkəm!..Türkün türk adına qurbanam!

Tarih 30 Oca 2019 Kategori: Mezahir İsgender

Allah,güc ver dayanmağa

Dözə-dözə mat qalmışam
Mən,məndəki bu dözümə.
Dünya,məndən aldığını
Qaytar özümə,özümə!

Tarih 26 Oca 2019 Kategori: Mezahir İsgender

H ə s r ə t i n i q o x l a d ı m

Bu gecə də gəlib keçdi beləcə…
Nə qələm göz yumdu,nə mən yuxladım.
Gülüm,sənin əvəzinə gör, necə
Doya-sıra həsrətini qoxladım!

Tarih 21 Oca 2019 Kategori: Mezahir İsgender

BİR QIZ QALIB YADDAŞIMDA

Bir qız qalıb yaddaşımda…
Əlim əlinə dəyməyib.
Nə mən ona,nə o mənə
Sevgisini bildirməyib.

Tarih 21 Oca 2019 Kategori: Mezahir İsgender

Məndən yana darıxsan

Məndən yana darıxsan,
Üzün dağlara tut sən.
Görüb məni orada,
Dərdi-qəmi unut sən.

Tarih 18 Oca 2019 Kategori: Mezahir İsgender

Ə l v i d a

Əcəl qapıdadı,ömür tələsir,
Ay gölüm,ördəyim,qazım,əlvida!
Ay çölüm-çəmənim,gülüm-çiçəyim,
Ay bağım-baharım,yazım,əlvida!