Kategoriler

Mezahir İsgender Kategoriler

Tarih 30 Oca 2019 Kategori: Mezahir İsgender

Allah,güc ver dayanmağa

Dözə-dözə mat qalmışam
Mən,məndəki bu dözümə.
Dünya,məndən aldığını
Qaytar özümə,özümə!

Tarih 26 Oca 2019 Kategori: Mezahir İsgender

H ə s r ə t i n i q o x l a d ı m

Bu gecə də gəlib keçdi beləcə…
Nə qələm göz yumdu,nə mən yuxladım.
Gülüm,sənin əvəzinə gör, necə
Doya-sıra həsrətini qoxladım!

Tarih 21 Oca 2019 Kategori: Mezahir İsgender

BİR QIZ QALIB YADDAŞIMDA

Bir qız qalıb yaddaşımda…
Əlim əlinə dəyməyib.
Nə mən ona,nə o mənə
Sevgisini bildirməyib.

Tarih 21 Oca 2019 Kategori: Mezahir İsgender

Məndən yana darıxsan

Məndən yana darıxsan,
Üzün dağlara tut sən.
Görüb məni orada,
Dərdi-qəmi unut sən.

Tarih 18 Oca 2019 Kategori: Mezahir İsgender

Ə l v i d a

Əcəl qapıdadı,ömür tələsir,
Ay gölüm,ördəyim,qazım,əlvida!
Ay çölüm-çəmənim,gülüm-çiçəyim,
Ay bağım-baharım,yazım,əlvida!

Tarih 18 Kas 2018 Kategori: Mezahir İsgender

V Ə T Ə N H A R A Y I

Vətən oldum,vətəndaşım olmadı,
Anam,bacım,nə qardaşım olmadı,
Dostum,yarım,nə yoldaşım olmadı,
Yad əllərdə yad qoxlayan güləm mən,
Varam deyib,necə deyib-güləm mən?

Tarih 17 Eki 2018 Kategori: Mezahir İsgender

H a q q g ə l m ə d i

Mizan-tərəzi qurub,
Quşu gözündən vurub,
Ağlayana bir durub,
Kim gözünü sıxdı ki?

Tarih 2 Eki 2018 Kategori: Mezahir İsgender

A L L A H A M Ü R A C İ Ə T

Bu necə zəmanə,nə dövran,Allah?
Seyr edib aləmi, çəkir dağ da ah.
Zülmünü at edib,minib,çapır şər,
Haqqa yox,İblisə tanınır bəşər.

Tarih 23 Eyl 2018 Kategori: Mezahir İsgender

Hər kəs öz payını götürsün –

Sədaqət xəbislik,qan güdənləri
Çalıb da ot kimi bir gün biçəcək.
Vətəni əlində mum edənləri
Ölsəm də,divana ruhum çəkəcək.

Tarih 12 Ağu 2018 Kategori: Mezahir İsgender

D ə l i y ə m m ə n

Ey soruşan məni-məndən,
Qar altda qar gülüyəm mən.
Kərəmlərin ah-naləsi,
Məcnunların külüyəm mən.