Kategoriler

Nermin AKKN Kategoriler

Tarih 31 Tem 2019 Kategori: Nermin AKKN

TEK KİŞİLİK OYUN

Yaşlılığımızı taklit eder gülerdik bin kahkaha
Koltuk olur birbirimize 
Kurdele takardık kellerimize

Tansiyon ilaçlarımızı unutur ikide bir

Tarih 23 May 2019 Kategori: Nermin AKKN

SEVDA YAŞANMAZ HÜNKÂRIM

Üç aşağı beş yukarı mezattan mal alır gibi
Denk bütçeyi baz alırsan bu çektiğin az hünkarım
Ölçüp biçip tarta tarta sevda yaşanmaz hünkarım
Karışlayıp yağan karı billur köşkte kalır gibi

Tarih 17 May 2019 Kategori: Nermin AKKN

BİR HİLKAT GARİBESİ

Seviye peşkir açmış yeni yetme gibiydi
Ne kâm alası vardı ne de umar öresi
Aşı kevgirden kaçmış çorbası tas dibiydi
Ne aç kalası vardı ne de aşı göresi

Tarih 17 May 2019 Kategori: Nermin AKKN

BİR BENZERİ OLMAYAN

Kök gövde yaprak çiçek her hepisi şahitti 
Bir benzeri olmayan kutsandığımız ana
Parmak ucu içecek çimen dilli ahitti
Yerinesi dolmayan kutsanık iki cana

Tarih 15 Nis 2019 Kategori: Nermin AKKN

GÖĞE BAYRAK AÇARSIN Kİ

“Kul eğuzu birabbinnas” diyor iken yüce Rab’bim
Kimden medet umarım da, kime avuç açarım ki?
Melikinnas İlahinnas iken benim yüce Rab’bim
Sana gözüm yumarım da hangi puta açarım ki

Tarih 10 Nis 2019 Kategori: Nermin AKKN

SEN ÖYLE SAN!

Ersin anam hırstan taam başın göğe ersin anam
Yok nasılsa bu dünyanın öbür yanı sen öyle san
Yersin elbet hem tastamam dersin “ben de biraz banam”
Çok nasılsa bu dünyanın zevk sefası sen öyle san!

Tarih 7 Nis 2019 Kategori: Nermin AKKN

GÜLÜŞÜM!

On iki kırk beş
yo bire çeyrek var
Banane zamandan ya
Hem ne önemi var

Tarih 7 Mar 2019 Kategori: Nermin AKKN

YARIM

Cennet’ine sığmadım Rabb’in
Kanına girip Âdem’in
Bir ısırık elmaya
Dibine indim devrî-i âlemin

Tarih 25 Şub 2019 Kategori: Nermin AKKN

ÇIPLAK GÖZLE BAKMAK

“Bak” diyelim göze.
“Gör, senden gayrısını
Farket evreni,
Bu yüzden varsın gör çevreni”

Tarih 2 Şub 2019 Kategori: Nermin AKKN

Peygamber’in Ocağına

Bebek idin ki koynumda ağırladım
Can parcamdın sevgim ile bağırladım.
Peygamber’in ocağına uğurlayıp
Bed habere kulağımı sağırladım