Отзыв на роман Арслана Койчиева “Бакшы менен Чынгызхан”


Не о Чынгызхане…

По хорошему пахнет Булгаковым… “Мастер и Маргарита” в свое время был намек, это было зёрнышко веры в существование Создателя во время тотального атеизма, своего рода – Библия, которую переписывали от руки и читали шепотом…

Читая данный роман, думаешь, уж если что-то Койчиев взял на вооружение от Булгакова, что же столь значимое хотел сказать автор читателям?

Роман Арслана Койчиева ” Бакшы менен Чынгызхан” я бы назвала Роман – ностальгией(кусалык). Ностальгия спрятанная глубоко в наших ДНК. Содержание книги вызывает в нашей генетической программе некоторые вопросы…

Великий монгольский народ…

Великий русский народ…

Великий кыргызский народ…

Этот список можно продолжать перечислять, так как у каждого народа есть своя история, культура, язык, менталитет, свой генетический код и свой дух.

Дух человеческого рода – гордого, которого Всевышний поставил над всеми живыми существами, джиннами, и дьяволом… Но мы обмельчали… Мы на поводу мелких желаний…обмельчал дух народов. Обмельчал Человек.

Люди на услужении дьявола.

Трагедия Абулая, теперь Аблеухова Николая Николаевича, принявшего новое имя и фамилию… Почему мы меняем святая святых родителями данное имя, язык, одеяние и облик, религию и национальность? Ради чего? Иногда так смешно и неорганично выглядим? Если Бог создал нас в этом многообразии, значит и в этом есть своя мудрость?

…Это очень завуалированный роман, где прослеживается 2-3 временных слоя… Но здесь очень много слоев идей, мыслей, биографий, языковых, где каждый читатель должен найти Свое. И каждый может всплакнет по щемящей своей боли…

С юности боялась, что навсегда потерян объемный кыргызский говор дедов и бабушек. В этом романе моя генетическая память получила наслаждение от этого не испорченного литературным – кыргызского языка. Арслан мастерски окунает читателя в эпохи, в обстоятельства, в личности. Роман однозначно не о Чынгызхане, образ которого описан очень плоско и повторяется -его призрак тоже обмельчал и ослаб. Это предупреждение о том, что после смерти даже Чингисхана люди могут ” закидать помидорами”. Последний сюжет об этом – совершайте поступки пока живы…

Гульнар Эмиль

Arslan Koichiev’in “Bana Chingyzhan’ı ver” romanının değerlendirmesi

Ghingyzhan hakkında değil…

Bulgakov güzel kokuyor… “Master ve Margarita” bir zamanlar bir ipucuydu, topyekün ateizm sırasında Yaratıcı’nın varlığına olan inancın bir zerresiydi, elle yeniden yazılmış ve fısıltıyla okunan bir tür İncil…

Bu romanı okurken, Koichiev Bulgakov’dan bir şeyler almışsa yazarın okuyuculara ne söylemek istediğini düşünüyorsunuz?

Arslan Koichiev’in “Bakshi menen Chingyzhan” romanı, ben romanı – nostalji ( lokma) derim. Nostalji DNA’mızın derinliklerinde gizlidir. Kitabın içeriği, genetik programımızda bazı soruları gündeme getiriyor…..

Büyük Moğol halkı…

Büyük Rus halkı…

Büyük Kırgız Halkı…

Her milletin kendi tarihi, kültürü, dili, zihniyeti, genetik kodu ve ruhu olduğu için liste uzayıp gider.

İnsan türünün ruhu, Yüce Allah’ın tüm canlılardan, cinlerden, şeytandan üstün tuttuğu mağrurdur… Ama kısa kestik… Küçük dilekler hakkındayız… ulusların ruhunu sakat bıraktı. Adam ezildi.

İnsanlar şeytana hizmet ediyor.

Abulay’ın trajedisi, şimdi yeni bir isim ve soyadını benimseyen Ableukhov Nikolay Nikolaevich … İsmini, dilini, elbisesini ve görünüşünü, dinini ve milliyeti neden kutsalların kutsalı olarak değiştiriyoruz? Ne için? Bazen çok komik ve inorganik görünüyoruz? Tanrı bizi bu çeşitlilikte yaratmışsa, bunda da hikmet var demek mi?

… 2-3 geçici katmandan iz bırakan çok tesettürlü bir roman.. Ama her okuyucunun kendisini bulması gereken bir sürü fikir, düşünce, biyografi, dil katmanı vardır. Ve herkes acısına ağlayabilir…

Gençliğimden dedelerimin ve ninelerimin hacimli Kırgızca konuşmasının sonsuza dek kaybolmasından korkardım. Bu romanda, genetik hafızam edebi – Kırgız dilinin bozulmamasından zevk aldı. Arslan ustaca okuyucuyu dönemlere, koşullara, kişiliğe sokuyor. Roman kesinlikle çok düz ve tekrarlayan tasvir edilen Çingyzhan hakkında değil – hayaleti de küçük ve zayıf olmuş. Cengiz Han’ın ölümünden sonra bile insanların “domates atabileceğine” dair bir uyarıdır. Bununla ilgili son hikaye – hayattayken bir şeyler yap…Gülnar Emil
www.kafiye.net