ÇAKIL TAŞI

Suya öyle vurgun öyle sevdalı ki
Gömmüş kendini ıslak yalnızlıklara
Bilmez üstünden akan suyun
Kuruyacağı güneşin yakıcı sıcağı ile kavrulup
Bırakacağı zamanı bilmez

Üstünden akıp giden suya sevdalıdır
Bilmez bilemez suyun kuruduğu 
Zamanlarda geceleri üstünden
Çakal sürüleri geçeceğini

Su zaman zaman buharlaşıp
Çıksa da gökyüzüne
Çakıl taşının gözleri semaya paraleldir
Terk etse de su onu buhar haliyle

Bir zaman gelir an gelir
Düşer üstüne damla damla
O bekler suyun damla damla halini
Bilir de onu bekler sevdasını bekler
Suya sevdalı çakıl taşı

Ahmet Yılmaz TUNCER
www.kafiye.net