Sevdikce

Sevdikce unudarsan, 
Unutduqca seversen.
Qurdun oyunu olmaz 
Olmaz qurdun oyunu!

Dağlarda sesini gez,
Gezme dağlı sesini.
Qurdla qurd mehebbeti, 
Mehebbet Qurd neslidi.

Vefasına vefa ver,
Verme vefasıza söz. 
Yalquzaq havasına,
Üreyinde oynama!

Sibel Oğuz/Dilşad Araz
www.kafiye.net