NANKÖR KUL

Hayat yaşamaya değer
Cefa olsa, çekilir mi? 
Huzur sağlık varsa eğer
….Kalbe keder dikilir mi?
….Gönle hüzün ekilir mi?

Gün yüzü görmedi diye,
Murada ermedi diye,
Yârini sarmadı diye
….Bu hayattan bıkılır mı? 
….Seven yürek sıkılır mı?

Kalbe güneş doğmaz ise,
Sabah tanyer ağmaz ise,
Şans hiç bahta değmez ise
….Kusuruna bakılır mı? 
….Hiç kafaya takılır mı?

Bak gördün mü hayat güzel,
Her günümüz başka özel,
Hem yazılı hem de sözel
….Dilden acı dökülür mü? 
….İlmek ilmek sökülür mü?

Dersin; geldim, gidiyorum,
Kalpte sevda güdüyorum
Çile borcum ödüyorum
….Şansa ağıt yakılır mı? 
….Mutlu insan yıkılır mı?

Hatice Hantal
www.kafiye.net