Avaricious Gaze

Md Ejaj Ahamed


Greedy eyes peep in countries

Not in all countries, in the Third World,

Then like a vulture

Or like a leech

Themselves nourish.

This intention

Has increased the race of weapon,

This motive

Has pressured the First World to form the colonies

And grinding on the roller of colonial regimen

The residents have been beaten;

Still continues in some countries.

At the end of the Cold War, nuclear and now is in progress

Missiles’ and drones’ contests;

The First World’s and Second World’s races;

As if the earth is becoming a weapon’s factory

And the Middle East, the weapons testing laboratory.


 Hırslı Bakış


Doktor Ejaj AhamedAçgözlü gözler ülkelerde dikizliyor

Tüm ülkelerde değil, Üçüncü Dünya’da,

Sonra bir akbaba gibi

Ya da sülük gibi

Kendileri beslenir.

Bu niyet

Silah ırkını arttırdı,

Bu sebep

Birinci Dünya’ya koloniler kurmaları için baskı yaptı

Ve sömürge rejiminin silindirinde taşlanıyor

Mahalle sakinleri dövüldü;

Bazı ülkelerde hala devam ediyor.

Soğuk Savaş’ın sonunda nükleer ve şu anda geliştirme aşamasında

Füze ve drone yarışmaları;

Birinci Dünya ve İkinci Dünya yarışları;

Sanki dünya silah fabrikasına dönüşüyor

Ve Orta Doğu, silah test laboratuvarı.www.kafiye.net