Hüseyin Durmuş

SINIF GEÇMEDE OLMASI ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER


Günlerdir öğrencilere yönelik müfredat ve sınıf geç ile ilgili tasarılar, teklifler, çalışmalar son gaz gidiyor. 1960 yılların bir öğrencisi olarak , 25 yıl 6 ay Türk Dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptım. Emekli oldum. Çok değişiklikler gördüm. Eğitimdeki aksaklıklar için birkaç önerim olacak:

1- ilkokul 1. Sınıfta dahil olmak üzere 12 sınıfta dahil sınıfta kalma tekrar gelmeli. 2 dersini veremeyen öğrenci sınıf tekrarı yaptırılmalı. Eğitim süresince; Türkçe, matematik derslerini vermesi zorunluluğu getirilmeli. Bir dersini veremeyen öğrenci bir üst sınıfa veremediği dersten sorumlu geçmeli, sorumlu olduğu dersi bir üst sınıfta bekletilmek. Yaz ve güz dönemlerinde sorumlu dersinden sınava tabi tutulmalı.

2- öğrencilerin okula devam zorunluluğu olmalı. Hasta, izin, doğal afetler, kaza durumunda alınacak rapor ve izinler 30 günü geçmemeli. Şayet 30 günü geçerse derslerden başarısına bakılmaksızın sınıf tekrarı yaptırılmalı. Öğretmenler kurulunda rapor alan öğrencilere af getirilip bir üst sınıfa yükseltilmemeli.

3- İlk okul, ortaokulda; Türkçe, matematik ve fen dersleri zorunlu olmalı. Bu dersleri veremeyen öğrenciler sınıf tekrarı yapmalı. Sene sonunda yapılan öğretmenler kurulunda bir üst sınıfa yükseltilmemeli.

4- Meslek liselerinin 7 yıl olması zorunlu olmalı. Orta okul 3, lise 4 yıl eğitim vermeli. Meslek liselerinde Türkçe orta kısmında, Türk Dili ve edebiyatı dersi zorunlu olmalı. Bu dersin yanın Meslek liselerinde temel alan derslerinden biri olmalı. Sene sonunda zorunlu iki dersi mutlaka geçmek zorundadır.

5- lise ve Meslek liselerini süresi içinde bitiremeyen öğrenciler Sene sonu öğretmenler kurulunda görüşülerek bu öğrenciler Meslek edindirme kurslarına yönlendirilerek okulu ile ilişkisi kesilmeli.

Bir sonraki yazımda öğrenci ve velilere ilgili davranışlarına yönelik yazacağım.26.05.2024 pazar/Karabağlar

Hüseyin Durmuş

Emekli edebiyat öğretmeni

Şair yazar

www.kafiye.net edebiyat sayfası sahibi