GİDER


Helalinden kazandığın kısmetin
Emek Alın terin sofrana gider
Kursağında sakladığın nimetin
Lime lime olur safrana gider


Tevazuyla benliğinden geçersen
Hakk’ın yasağından uzak kaçarsan
Yürekten inanıp elin açarsan
Ettiğin dualar Ğufran’a gider


Malın mülkün hayırsızca paylarsan
Evde kötü ele beylik eylersen
Hanendekilere kem söz söylersen
Sevdiğin yavrular efrana gider


Mahperi küçültür seni ben demek
Mümine haramdır kul hakkı yemek
Mizanda zor olur vebal ödemek
Sessiz uçan ruhun afrana gider


Songül Mahperi IrmakNOT:

ĞUFRAN: Allah’ın bağışlayan affeden anlamına gelen isimlerinden biri

EFRAN; Neşeli, keyifli, sevinçli olan kimse.

AFRAN: beyaz ayak deymemiş toprak

Çok kıymetli bir dostun söylediği iki cümlenin ilhamıyla yazdığım şiirim….

08.28. 2023

www.kafiye.net