Getsək Lacina gedərik.Getsək Lacina gedərik,

Gedəcək bur yerimiz yox

Dərdimiz təkcə Laçindı,

Başqa dərdi sərimiz yox.
Daglarin cığırı olaq,

Bir kəndin nagıli olaq,

Qulaq asaq xəbərsizcə,

Nağilin axıri olaq.
Bulaqlar diksinsin bir an,

Xatirələr talan talan,

Ömrün sonu …umidsizlik…

Bir varaq şeir, bizə qalan .
Oxu s
ən də özun üçün,

Səsin gəlir qulağıma.

Sənin sözlərin köçübdü,

Pıcildayan dodağıma .
Xuraman  Camalqızı
www.kafiye.net