DOSTLUKİyilikten ‘maraz doğar,

Menfaetler ‘bizi boğar,

İkiside ‘ümük sağar…

Olmaz olsun’öyle dostluk..

*

Canı ciğer aranırsın,

Fitnelerde karılırsın,

Her gününde’darılırsın..

Olmaz olsun böyle dostluk.

*

Sever isen ibadetin,

Kırar isen ‘şikayetin,

Hani nerde adeletin..

Olmaz olsun hayla dostluk.

*

Dost dediğin arar sorar,

Ömürden ,ömürler katar,

Çok naz aşıkları yorar..

Olmaz olsun,huyla dostluk..

*

Sevilirse neden küse,

Darda kalsan ‘koşmaz ise,

Yaşanandan alsa hisse,

Olmaz olsun ,vayla dostluk

*

Aksoyum derin yara var,

Düşlerinde seveni sar

Her sözlerde olursa ar..

Olmaz olsun oyla dostluk.20/8/2022

Gülsen Aksoy…Aksoy

www.kafiye.net