OLARDI
S
ən mənim dünyamda qala bilmədin,

Qalsan bu qalmağın minnət olardı.

Nə etsəm sən dürüst ola bilmədin,

Olsan dünya sənə cənnət olardı..

*

Yıxma günahını eşqin üstünə,

Durdun həm mənim,həm,eşqin qəsdinə,

Yaxşı ki uymadım sənin istinə,

Uysam həyat mənə zülmət olardı…

*

Heç nə üstün deyil şərəfli addan,

Səni çox qorudum qohumdan,yaddan,

Gər uzaq dursaydın fitnə-fəsaddan,

Məndə sənə qarşı hörmət olardı..

*

Yalanla qoydun sən eşqin təməlin,

Riyaymış,hiyləymiş işin,əməlin,

Əgər düz olsaydı əhdin,amalın,

Eşqimə azacıq qiymət olardı…

*

Hər gün yeni bir qız var qollarında,

Sevgi oyuncaqdır ta əllərində,

Doğru yürüsəydin eşq yollarında,

Bu eşq həyatına ziynət olardı…Nazlı Hacılı.
www.kafiye.net