Nice Yüzyıllara Cumhuriyetim

Armağansın bize yüce Ata’mdan
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim
Emanetsin bize Başkomutandan
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim

Düşmanlar gözünü Vatana dikti
Yoksulluk mazlumluk üstüne çöktü
Ata’mla yeniden ayağa kalktı
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim

Sardı dört yanını kızıl haydutlar
Baştanbaşa işgal oldu hudutlar
Samsun’da dağıldı kara bulutlar
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim

Kara Bekir Paşa yolları açtı
Emrindeyim deyip selamı çaktı
Milletle zaferin yoluna çıktı
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim

Terhis olmuş yorgun şanlı ordumuz
Elimizde kalmış tek kolordumuz
Atamla son buldu kâbuslarımız
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim

Camiler yıkıldı ezanlar sustu
Dost bildiklerimiz hainlik kustu
En sonunda şanlı ordumuz coştu
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim

Bu topraklar için döküldü kanlar
Bağımsızlık için verildi canlar
Senin değerini milletim anlar
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim

Umutsuz bir halktan ulus yarattın
Vatana dünyada bir değer kattın
Gözlerden mutluluk yaşı akıttın
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim

Bir Türkün en büyük aşkı vatandır
Kanlı gömleğiyle şehit yatandır
Kanımız gücümüz başkomutandır
Nice Yüzyıllara cumhuriyetim

Yüzyıl önce bu gün ilan edildin
Halka hak ettiği değeri verdin
Türkçe ile daima ileri dedin
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim

Dünya var oldukça yaşatacağım
Yan bakan olursa vuruşacağım
Ecele gölgende kavuşacağım
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim

Türkiye’m Cenneti’m güzel vatanım
Her karış toprakta şehit yatanım
Göklerde dalgalan şanlı bayrağım
Nice yüzyıllara Cumhuriyetim

Emin ÇELİMLİ
www.kafiye.net