Əzizinəm xoş gəldin.
Xoş günümə xoş gəldin.
Açdım Novruz xonçası
Yar, sən bizə xoş gəldin!


 gönderdiƏzizinəm xoş gəldin. Xoş günümə xoş gəldin. Açdım Novruz xonçasın Yar, sən bizə xoş gəldin!