YARADAN VAR ŞÜKREYLEGül dalında açmış ise toprağa suya dokun
Gecene nur saçmış ise yıkdıza, aya dokun
Hayat yerle gök arası; arza, semaya dokun
Arşı, kürşü yaratan var, Yaradan’a şükreyle

Yoktan varı halkeyleyen bire boyun eğerek
Rahmetine Ram olarak, bir garibe değerek
Sevgi Saygı hoşgörüyü libas yapıp giyerek
Doğru yola örme duvar, tefekkür et fikriyle

“Adalet mülkün temeli” dikkat et kantarına
Buyruk yüce yaradandan dikkat et ihtarına
Kalbinden gelirse çağır, mazlumu iftarına
Hikmetinden sual olmaz hak adını zikreyle

İlmi amel eyleyen ol riyadan medet umma
Gördüğüne itibar et rüyadan medet umma
Aslını gör itimat et, boyadan medet umma
Düşünceni gözden geçir ahvaline sabreyle

Ufukta süzülen güneş, dağ ardına saklanır
İhrama giren geceler, gün doğunca aklanır
Bir çift sözüm tesiriyle kirli kalpler paklanır
Şirke boyun eğenleri, sal kelamın cebreyleTEMEL ATA
24.04.2020
www.kafiye.net