YIKMA SAKIN

Kırık hançer kına girmez
Sokmaya çalışma sakın
Divaneler bakar görmez
Bakmaya çalışma sakın

Bulanan suya dalınmaz
Yılandan, buse alınmaz
Dipsiz kuyuda kalınmaz
Akmaya çalışma sakın!

Gönül Hakk’ın sır yapısı
Muhabbettir dört kapısı
Sevgidir köşkün tapusu
Yıkmaya çalışma sakın!

Önce başar, sonra övün
Helalinden ye, her öğün
Merdiveni yoktur göğün
Çıkmaya çalışma sakın!

Sevgi saray, gönül şehir
Hiç bir şeyi yapma tehir
Hayat her yaşta cevahir
Bıkmaya, çalışma sakın

Haram lokmaya el atma
Dostunu yollarda satma
Ahir var yan gelip yatma
Sıkmaya çalışma sakın!

Ata-i’ m, her lafa kanmaz
“Güneş balçıkla sıvanmaz”
Kör ocakta, ateş yanmaz
Yakmaya çalışma sakın!TEMEL ATA
31,12,2019
www.kafiye.net