Alevilik RitüeliBakınız ;gericiler ,hainler, yobazlar, sözde din tacirleri! Alevilikle ilgili bildiklerinizin kaçı doğru,kaçı yanlış !Kaç mezhep var İslamda!Alevilik mezhep midir!O halde mezhepler hangileridir?Kolları nelerdir!Nedir mezhep?Mezhep;izlemek gidilen yol, benimsenen görüş anlamına gelmektedir. Hakka giden her yolun İslam Fıkıh’ ında mübah olduğunu hatırlatarak;Allah’a iman eden ,Allah’a tapan ve dinin vecibelerini yerine getiren kabul eden ; en azından bunlara şüphesiz rıza gösteren herkesin Müslüman olduğunu vurgulamak isterim.!Yine Müslüman sünnilerin çoğunlukta olduğunun( %56 ) hatırlataraktan sözlerimize devam edelim.Dört mezhep vardır.Ve bu 4 mezhep Hz Muhammet (sav) izinden gidenleri kapsar.


1- Hanefilik Mezhebi (İmam_ı Azam) ,
2-Maliki Mezhebi ;(İmam Maliki Bin Eras)
3-Şafii Mezhebi;(İmam_ı Şafi)
4-Hanbeli Mezhebi;(Ahmed Bin Hanbeli)


O halde neymiş hepsi aynı yola hizmet eden hakka yürüyen yap dediklerini yapan ,yapma dediklerini yapmayan ehlibeyt yolunun gönüllü yolcularıdırlar..


Gelelim Alevilik’e! Alevilik , bir mezhep olmadığı gibi ,İslam dışında bir dinde değildir.Tıpkı ;Hanefilik ,Şaifilik ,Hanbelilik Malikilik gibi ;İslam dini üzerinde kurumsallaşmamıştır. Ancak İslamın bir kolu olup O’nlar da en az bizler kadar müslümandırlar ve bizim kardeşimizdirler. Dolayısıyla bir Sünni kadının ya da bir Sünni erkeğin bir Aleviyle evlenmesi de hiç bir sakınca olmadığı gibi ,tamamıyla de İslam dininde caiz kılınmıştır.İslam dini İslam dininden olmayan bir kadınla ya da bir erkekle evliliği caiz kılmaz.Derki iman etmiş cariyenizle yani hizmetçinizle evlenin ancak müslüman olmayan bir kadınla ya da erkekle evlenmeyin. Alevilik ;on iki imam , ehlibeyt sevgisinin ifade şekli olarak ,çeşitli tarikatlara ayrılmıştır. Dolayısıyla Alevileri ”Kızılbaş , Dazalak , Kalander’iyye, Bedriy’iyye,Bektaş’iyye,Câmi’iyye, Şemsi’iyye, Edhem’iyye olarak adlandırmamız daha doğru olacaktır ki!  Aleviliği;Kadirlik ,Rufailik ,Nakşilik gibi tıpkı ,İslam dininde olduğu şekliyle Allah’a ulaşma yolunda bir tarikat ya da ritüel olarak kabullenmemiz en doğrusu olacaktır. Alevilerin inancı özü; Allah Muhammet ,Ali üçlemesi şeklindedir.Ve bu inanç Dört Kapı , Kırk Makam ,Enel Hak,Enel Sülük,Pirlik şeklidedir. Ve bu ritüellerin birer Sünni tarikatı olan; Kadrilik , Nakşibendilik,Mevlevilik ,Rufailik gibi tarikatlardan olması Aleviliğin İslam içinde bir başka  yol olduğunun net göstergesidir. Alevilik içinde çok yaygın ve yanlış inançlar vardır ki !Ülkemizde bunu bu şekliyle kabul edeni yoktur.Aleviler de Hz Muhammet’i peygamber olarak kabul etmiştirler. Ülkemizde ki Alevilik inancı;Efendimizden sonra ,Halifelik makamının Hz.Ali’e ait olmasına rağmen ,Hz.Ali’den alınmış olmasına tepkilidirler. Aleviler bu sebeple hilafeti değil imameti (Kur_an ahlakını anlayışını)kabul ederler.Ne güzel değil mi Alevi kardeşlerimizin kitabının da Kuran_ Kerim oluşu! Hz Muhammet’in” ben kimin efendisiysem ,Ali’de onun efendisidir ”Sözünü benimsemiştirler. Bu sebeple Hz Muhammet’ten sonra ,Peygamberimizin soyundan gelmeyenleri halife kabul etmezler.Hz Ali soyundan gelenleri halife kabul ederler. Evet sevgili dostlar bu açıklamalardan sonra gelelim Alevilere yaptığımız haksızlıklara ki ben en çok burada takılıyorum ve üzülüyorum.Evet ben Sünniyim Elhamdülillah Müslümanım ve Alevi kardeşlerimizden farklı ya da üstün değilim! Peki hepimiz Müslüman isek niçin katlediyoruz öldürüyoruz öteliyoruz yokediyoruz? !Müslümanlık ta öldürmek yoketmek eziyet etmek haksız yere insanların vücut bütünlüğüne mal varlığına zarar vermek var mıdır?Kimdir Müslüman Sünni ,kimdir öldüren aşağılayan kısasa kısas giden mi?Geçtiğimiz yıllarda (2017 Kasım)Amerika’da oğlunun katilini mahkeme salonunda affeden (Allah rızası için Müslümanlık için) ve oğlunun katilinden şikayetçi olmayan bir Müslüman babaya ne diyeceksiniz peki! Durum İslamafobicilerin hoşnut olmadığı bir tablo insanlık dersiyken tüm dünyaya.Bilmiyorum ben yapabilir miydim bu yüceliği!Lakin o babanın davranışı itiraf etmeliyim ki beni çocuklar gibi ağlattı.Peki biz ne yapıyoruz Anadolu’da yaşayan Alevi ailelerin kapılarına çarpılar ölüm işaretleri koyarak onları damgalayarak neyle itham ediyoruz tehdit ediyoruz. Adamlar gece dışarı çıkmaya korkuyorlar.Biz eğer Allah’a iman ediyorsak bir karıncayı dahi yaramaktan aciz bizler neyin savaşını veriyoruz!Biz kimiz!Bu hakları kendimizden nereden ne sıfatla buluyoruz! Onlarda Müslüman onlarda Allah’a iman ediyorlar. Yine çok yanlış bilinen bir gerçeği tüm çıplaklığıyla önünüze sermek istiyorum.Aleviler Mum Söndürüyor!


Sahi! Ne kadar bağnazca ve çirkin bir düşünce.Efendim zamanında Osmanlı döneminde yaşayan Aleviler akşamdan bir evde ya da bir dergahta toplanıp ibadet ediyorlarmış.Tıpkı şimdi olduğu gibi’Bakın esas gerçeğe şimdi! Her daim olduğu gibi Osmanlı’nın yıkılma sebeplerinden biri olan gericiler yobazlar vatan hainleri, padişaha karşı halkı galeyana getirip mevcut siyasi düzeni zorbalıkla şiddet kullanarak (çeteleşerek) yıkmaya çalışıyorlar, bunun içinde gizlice toplantılar düzenliyorlardı.Zamanın istihbaratı durumu divanda açıklayınca padişah gece toplantılarını insanların tarikat adı altındaki her türlü düşünce ve ibadetlerini kısıtlayan bir ferman verir!Bu durum üzerine Aleviler bu yasağa şu şekilde riayet ederler ;gece toplandıkları ibadethanelerde dergahlarda, mum ışıklarını söndürerek ifşa olmamak için karanlıkta ibadetlerini yaparlar.İşte olayın tüm gerçekliği bundan ibarettir.Bu bağlamda yok mum söndürüyorlar eş değiştiriyorlar gibi asılsız saçmalıklarla ne kadar cahil olduğumuzu ispatlamıyor aynı zamanda Alevi kardeşlerimizin hakkına girerek onlara çok büyük hakaret etmiş oluyoruz!


Evet sevgili dostlarım Alevilere yapılan Sünnilere yapılmıştır her şeyden önce insanlığa yapılmıştır.Bilinçli bir Müslümanın Sünninin bu duruma onay vereceğini asla düşünmüyorum.Her zamanki gibi sözümüz İslamın ahlakını bilmeden anlamadan bölücülerin galeyanına gelen cahil vatandaşlarımıza. Bunlar ülke bütünlüğünü bozmak için dışta ki ve içteki hainlerin ülke üzerine oynadıkları oyunlardır unutmayınız.Din cahili olmayın. İlmihaller tefsirler bizleri bekliyor.Dini akılcı kişilerden öğrenmeye çalışmayın. Din bizim elimizin altında .Her şey kutsal kitabın ışığında.Ve unutmayın Müslüman hoşgörülü olur Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sever!Öldürmez yaşatır ve bunun için mücadele verir..Milli birlik ve beraberlik temennisiyle tüm Alevi Cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor değerleri önünde saygıyla eğiliyorum!Sosyal Uzman Sosyolog : Filiz Kalkışım Çolak
www.kafiye.net