Ak Çıkmak İstersen Ulu Divana

Yontulmak istersen usulen evlat
Özünü meydana serenleri gör
Kendinle başbaşa etmeden halvet
Yılları üst üste dürenleri gör

Hele kır çiceğin karışsın ele
Mevsimler dolansın kar yağsın tele
Bostanı, harmanı, gidince sele
Umudu götüren boranları gör

Gözlerin kapıya dikildiğinde
Çayların yerinden söküldüğünde
Dostlar inzivaya çekildiğinde
Sabır sofrasında erenleri gör

Ömrünü tuvâle çiz nazarınla
Geceye pazarı kur bizârınla
Yandıkça yanağın ahuzarınla
Niyaza örtüyü serenleri gör

Rabb, im ömür versin yetmişe ulaş
Mirasyedileri alsın bir telaş
Sirke bile olsa tatlıdır beleş
O zaman koluna girenleri gör

Şinel’in sözünü atma yabana
Köpeksiz sürüyü katma çobana
Ak çıkmak istersen Ulu Divan’a
Nefsini çarmıha gerenleri gör
DÖNDÜ DEMİR ŞİNEL ŞİİRLERİ ÝÜREĞİN SESİ’NDEN
www.kafiye.net