Ayrılığa Libas Biçme Sevdiğim

Emanet kanatla havaya girip 
Aldanıp yüksekten uçma sevdiğim 
Heva pazarına tezgahı kurup
Handanla aranı açma sevdiğim

Kızılırmak gibi çağlayıp akan
Kerem’in külüne gölge bırakan
Zülfün kemendiyle kendine çeken
Çiğneyip turabı geçme sevdiğim

Yöneldim semaya yüzün görmeye 
Terki diyar ettim izin sürmeye 
Bir sırçadır gönül, gelmez kırmaya
Mihri muhabbetten kaçma sevdiğim

Sözün, senet olsun, halel getirme
Sevda kundağında zannı yatırma
Derdi, derman ettim sayı artırma
Ayrılığa libas biçme sevdiğim

Aşığın yolları, kardır borandır
Sırları cem eden, Sır’ra erendir 
Şinel, im yolunda seri verendir 
Sakın ha ! kadrini ölçme sevdiğim

DÖNDÜ DEMİR ŞINEL ŞİİRLERİ YÜREĞİN SESİ’NDEN
www.kafiye.net