ÖZGÜR

İlk demir kapı düştü 
Kapıyı sarmalayan zincir
Ardından kapıdaki kilitler 
Birer ikişer üstümüze

Gece düştü üstümüze 
Ve onlarca tahtakuruları 
Geceyi orada tanıdım
Geceyi ve soğuğu 
Bakışlarım tavana asılı iken

Düşüncelerim mavi gecede 
Tutuklu kaldı
Dışarıda türküler özgür 
Burada demir kapı bile tutuklu 
Sen tutuklu ben tutuklu

İnci tanesi gibi 
Yan yana 
Dizili yıldızlar 
Gecede özgür 
Bu gece gece özgür

Şimdi elimde 
Kalem özgür 
Dizimde kâğıt özgür 
Dışarıdan sızan kıskanç 
Işık özgür

Ahmet Yılmaz TUNCER
www.kafiye.net