GÖZLERİM

Üç demez, beş demez, yürür altıya
Kapanmaz bir türlü bakar gözlerim 
Yüklenir alemden gamı kederi
Gönül kafesimi yakar gözlerim

Yoksulun derdine derman olamaz
Mazlumun hakkına ferman bulamaz
Zalimin zûlmüne seyir kalamaz
Düşleri başıma yıkar gözlerim

Arar adaleti, yokki bulası
Körelmiş vicdanlar dar’da kalası
Kapanmaz nedense gadam alası 
Deli eder beni sakar gözlerim

İnsanlık yaralı gitmiş sürgüne
Kıran girmiş sanki erdem ergüne
Kan damlıyor ay, haftaya, her güne
Söndürmeye köze akar gözlerim

Takılır berzaha geri dönemez
Tükenmez fitili yanar sönemez
Seyreder alemi beni göremez
Saikaya selâm çakar gözlerim

Her nerede varsa arar da bulur
Yıtirir handanı nalanda kalır
Bitirir ŞINEL’i vebalim alır
Ömürden yaprağım döker gözlerim

DÖNDÜ DEMİR ŞİNEL ŞİİRLERİ ÝÜREĞİN SESİ’NDEN

Gözleriniz kapansa da gönül gözünüz açik kalsın değerli arkadaşlarım, sevgiyle kalın

www.kafiye.net