BİR HİLKAT GARİBESİ

Seviye peşkir açmış yeni yetme gibiydi
Ne kâm alası vardı ne de umar öresi
Aşı kevgirden kaçmış çorbası tas dibiydi
Ne aç kalası vardı ne de aşı göresi

Oba beyinden bıkmış tiftik bereydi başı
Kendi bendini yıkmış coşkun dereydi yaşı
Artık rayından çıkmış pasa yereydi kaşı
Ne tor balası vardı ne de yanı yöresi

Gün görünce sevinip gönenciyle övünen 
Keşkesine devinip kederine dövünen
Belkisine at binip sevincine çövünen
Ne zıl lalası vardı ne de saran töresi

Bir hilkat garibesi bir uyaksız şiirdi
Öjbe bir laf ebesi sözüm ona şairdi
Çimen yayla bebesi mişli müteşairdi
Ne zar çalası vardı ne de bir kar küresi

Nermin Akkan
www.kafiye.net