BİR BENZERİ OLMAYAN

Kök gövde yaprak çiçek her hepisi şahitti 
Bir benzeri olmayan kutsandığımız ana
Parmak ucu içecek çimen dilli ahitti
Yerinesi dolmayan kutsanık iki cana

Her bir yaprak aşk ile ünledi günü ayı
Peyini bile bile Eros gerince yayı
Ağız verip sebile birlediler ayayı
Sonsuza dek solmayan katmer katmer açana

Her tür riyadan arık seviyle pişen aşta
Doydular aşka sarık bulutlarda us başta
Çar çorap çedik çarık soyundular başbaşta
Ayrık otu yolmayan lafolsun aşk saçana

Çekirge toy düğünde boş başak istif edip
Umarsız güldüğünde tedbirleri terkedip
Kim bilir öldüğünde kim ağlar ki içedip
Kim kalır kaybolmayan dünden kaçan kaçana

Kara cadı iğinde eğrilerek öyküsü
Sazların eşliğinde söylenen aşk türküsü
Cırcır serkeşliğinde barıştırıp her küsü
Özünde haps’olmayan sırlar siner paçana

Çimen boşverip ünü dağı taşı aşıyor
Her yılın aynı günü şeb-i aruz yaşıyor
Ve çor geçen hergünü ensesinde taşıyor
Sarmadan zapt’olmayan yükü karakaçana

Nermin Akkan
www.kafiye.net