KARDELENLER AÇAR MI YAMAÇLARDA TASASIZ

Tek isteği sevgiyle büyümekti hayali
İnce uzun kaşları andırırdı hilali
Onbeşine gelmeden karar verdi ahali
Serpilip büyümeden küçük yaşta rızasız
Komşu Mehmet emmiye gelin gitti Fatma kız

Kalem yerine hüznü taşıdı çantasında
Sol omuzuna inen sopaydı haftasında
Savunmasız, çaresiz sıcak çöl ortasında
Cefa dolu hayatla kimsesiz ve arkasız
Ruhunun derininde yandı tüttü bacasız

Gençliğinden bihaber yüklendiği çileyle
Kucağında bebeği ikinciye hamile
Hayatın kavgasında ilkel töreler ile
Maddi sıkıntılarla gezip durdu çuhasız
Cehennem ocağında yaşam sürdü sefasız

’Bundan sonra yaşamak bana haram’ dedikçe
Aş yerine zehiri dirhem dirhem yedikçe
Nasırlaşan derdiyle güçlüye diklendikçe
Kısır döngüde günü geçmez oldu cezasız
Gözyaşına bulanmış yara sardı eczasız

İncinen gururuna kefen giydirdi durdu
Yanıldı aşık oldu gönlüne saray kurdu
Adına ’namus’ dendi ecel alnından vurdu
Hoyrat eller pusuda dökülen kan yasasız
Kardelenler açar mı yamaçlarda tasasız.

Nezahat Yıldız Kaya
www.kafiye.net