Candan Sevmeli

Kördüğüm misali, sadık olmalı
Sevecekse insan, candan sevmeli
Mecnun gibi bağrı, yanık olmalı
Sevecekse insan, candan sevmeli

Kara bulutları, öne sermeden
Ayrılığa bile, ödün vermeden
Solunda çarptıkça, kalbi germeden
Sevecekse insan, candan sevmeli

Mutluluk yoluysa, sona varmalı
Koruyup kollayıp, aşkla sarmalı
Bürümez gözünü, dünyanın malı
Sevecekse insan, candan sevmeli

Alın yazısına, boyun eğmeli
Ömrünü adarken, buna değmeli
Sade yüreğinin, budur emeli
Sevecekse insan, candan sevmeli

İki gönüldür bu, kıyası olmaz
Tebessüm ettikçe, gül benzi solmaz
Böyle huzur varken, vadesi dolmaz
Sevecekse insan, candan sevmeli

Yusuf Züleyhayı, severcesine
Güzel huylarını, övercesine
Taki muradına, erercesine
Sevecekse insan, candan sevmeli

Döşüne yaslayıp, namus bilmeli
Zamanı unutup, geçmiş silmeli
Hayatı boyunca, yüzü gülmeli
Sevecekse insan, candan sevmeli

Nesrin Önem
Tekirdağ
www.kafiye.net